Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Saugi mokykla

Vaiko gerovės komisija (VKG)

Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas (patvirtintas 2020-08-31)

Patarimai, kaip padėti sau COVID-19 pandemijos metu:

Smurto ir patyčių prevencija gimnazijoje

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Kauno „Vyturio“ gimnazijoje tvarkos aprašas nustato Gimnazijos prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugios nuo smurto ir patyčių (įskaitant ir patyčias kibernetinėje erdvėje) aplinkos kūrimui Gimnazijoje.

OLWEUS patyčių prevencijos programa

Gimnazijoje vykdoma tarptautinė „Olweus patyčių prevencijos programa“ (OPPP), kuria siekiama mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas tarp mokinių.

„Olweus“ patyčių prevencijos programa yra pagrįsta gausybe mokslinių tyrimų ir laikoma viena efektyviausių patyčių mažinimo programų. Ji tiksliai apibrėžia veiklas ir strategijas bei padeda kurti kolektyvinę viso mokyklos personalo kompetenciją kovojant su patyčiomis. Programos siekiamybė – kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugę imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai mokykloje nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs.

Už sėkmingą programos įgyvendinimą ir Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegimą gimnazijai suteiktas „Olweus mokyklos“ vardo sertifikatas 2021-2023 metams.

  • Olweus kokybės ženklelis:

  • „Olweus mokyklos“ pažymėjimas

Saugi elektroninė erdvė

Patarimų tėvams ir mokytojams, kaip padėti vaikams apsisaugoti nuo netinkamo elgesio virtualioje erdvėje, rasite mūsų svetainės  puslapyje „Saugus internetas“

Šviečiamoji saugesnio interneto medžiaga skelbiama:

Kauno „Vyturio“ gimnazijai už nuolat vykdomas saugaus interneto ir IKT naudojimo veiklas suteiktas tarptautinis sertifikatas „Sidabrinis saugios e.erdvės ženklas“. Tokį ženklą iki šiol yra gavę tik 5 Lietuvos mokyklos.

Pranešimas „Saugesnio interneto ambasadorių mokymų patirtis ir bendruomenės telkimas organizuojant SID renginius“  (skaitytas LR Seime 2018-03-14)

„Saugios e.erdvės ženklą“ (angl. eSafety Label) sukūrė Europos mokyklų tinklas „European Schoolnet“. Tai yra Europos mokyklų akreditavimo sistema, kuri pagal sukurtus kriterijus įvertina dalyvaujančios mokyklos atitikimą aukštiems saugios elektroninės erdvės standartams. Šiuo metu prie Saugios e.erdvės ženklo bendruomenės yra prisijungę daugiau kaip 3000 Europos mokyklų ir beveik 200 Lietuvos mokyklų. „Esafetylabel“ svetainės adresas www.esafetylabel.eu

Prie saugios elektroninės erdvės išsaugojimo gali prisidėti visi mūsų bendruomenės nariai, savo pastebėjimus išsakydami arba parašydami gimnazijos administracijai. Susidūrus su neteisėtais veiksmais internete arba pastebėjus žalingą turinį, galima pranešti svetainėje www.pranesk.draugiskasinternetas.lt

Gimnazija dalyvauja ESF finansuojamame projekta „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ (projektą įgyvendina NŠA, Projekto nr.: 09.2.1-ESFA-V-726-05-00). Apie projektą sužinoti daugiau galima https://wifi.lm.lt/apie-projekta/

[Atnaujinta 2022-04-22]