Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
+370 37 332692, +370 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Trumpa istorija

Kauno „Vyturio“ gimnazija (anksčiau 27-ta vidurinė mokykla) buvo įkurta 1968 m.

1989 m. rugsėjo 1 d. mokykloje pradėtas dėstyti sustiprintas muzikos dalykas.

1993 metais artėjant mokyklos 25-čiui, Kauno 27 vidurinei mokyklai buvo suteiktas „Vyturio“ pavadinimas, sukurta mokyklos emblema, vėliava. Nuo pirmos klasės kartu su bendrojo lavinimo dalykais mokiniams pradėtos vesti chorinio dainavimo, folkloro, instrumentinio muzikavimo pamokos, mokykloje įsteigtas instrumentinis skyrius. Kauno miesto savivaldybė 2009 m. vasario 5 d. priėmė sprendimą nr. T-75 dėl instrumentinio skyriaus pavadinimo keitimo į „Muzikos skyrius“.

Nuo 2001 m. Kauno „Vyturio“ vidurinėje mokykloje pradėta vykdyti kryptingo meninio muzikinio (chorinio dainavimo ir folkloro) ugdymo programa.

2005 m. gegužės 26 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-292 įteisintas Muzikos skyrius, kuriame vykdomos formaliosios muzikinio ugdymo programos, atitinkančios muzikos mokyklų programas.

Kauno miesto savivaldybės Tarybos sprendimu nuo 2009 m. rugpjūčio 15 dienos mokykla pertvarkyta į viešąją įstaigą Kauno „Vyturio“ katalikišką vidurinę mokyklą (trumpasis pavadinimas „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla).

2009 m. rugpjūčio 10 d. pasirašyta Viešosios įstaigos Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos dalininkų sutartis Nr. 201-8-12 tarp Kauno miesto savivaldybės ir Kauno arkivyskupijos kurijos.

Gimnazija  nuo 2011 m. balandžio mėnesio yra Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos narė.

2015 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-733 akredituota vidurinio ugdymo programa.

2015 m. liepos 10 d. Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 6 pertvarkyta mokyklos struktūra pakeičiant mokyklos tipą iš vidurinės mokyklos į gimnaziją ir pakeistas įstaigos pavadinimas į Kauno „Vyturio“ gimnazija. Gimnazijoje komplektuojamos 1-12 klasės.

2016 metais sukurtas naujas gimnazijos herbas, spalio mėnesį pašventinta gimnazijos vėliava.

Mokyklos istorija ir trumpa 2011 – 2012 mokslo metų apžvalga 

Medžiaga panaudota leidžiant Kauno Dainavos seniūnijos leidinį. Publikacijoje pristatoma trumpa „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos veiklos istorija ir 2011-2012 mokslo metų apžvalga. 

Skaitykite Leidinys apie gimnaziją 2011-2012 m.