Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Trumpa istorija

[Paskelbta 2018-08-09]

Kauno „Vyturio“ gimnazija (anksčiau 27-ta vidurinė mokykla) buvo įkurta 1968 m.

1993 metais artėjant mokyklos 25-čiui, Kauno 27 vidurinei mokyklai buvo suteiktas „Vyturio“ pavadinimas, sukurta mokyklos emblema, vėliava. Nuo pirmos klasės kartu su bendrojo lavinimo dalykais mokiniams pradėtos vesti chorinio dainavimo, folkloro, instrumentinio muzikavimo pamokos, mokykloje įsteigtas instrumentinis skyrius. Kauno miesto savivaldybė 2009 m. vasario 5 d. priėmė sprendimą nr. T-75 dėl instrumentinio skyriaus pavadinimo keitimo į „Muzikos skyrius“.

2001 metais Kauno miesto savivaldybė patvirtino mokyklos kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo programą. Ši programa „Vyturio“ gimnazijoje vystoma iki šiol.

Kauno miesto savivaldybės Tarybos sprendimu nuo 2009 m. rugpjūčio 15 dienos mokykla pertvarkyta į viešąją įstaigą Kauno „Vyturio“ katalikišką vidurinę mokyklą (trumpasis pavadinimas „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla).

Nuo 2005 m. gimnazija dalyvauja Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo veikloje, 2011 m. balandžio mėnesį priimta į Nacionalinę katalikiškų mokyklų asociaciją.

Nuo 2015 metų rugsėjo 1 dienos Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu dėl akreditacijos mokyklos struktūra pertvarkyta iš vidurinės mokyklos į gimnaziją suteikiant pavadinimą Kauno „Vyturio“ gimnazija (trumpasis pavadinimas „Vyturio“ gimnazija). Gimnazijoje komplektuojamos 1-12 klasės. 2016 metais sukurtas naujas gimnazijos herbas, spalio mėnesį pašventinta gimnazijos vėliava.

Mokyklos istorija ir trumpa 2011 – 2012 mokslo metų apžvalga 

Medžiaga panaudota leidžiant Kauno Dainavos seniūnijos leidinį. Publikacijoje pristatoma trumpa „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos veiklos istorija ir 2011-2012 mokslo metų apžvalga. 

Skaitykite Leidinys apie gimnaziją 2011-2012 m.