Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
+370 37 332692, +370 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Projektinė veikla

„Kuriame Lietuvos ateitį“ – ES paramos projektas
Siekdama modernizuoti 1–8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką, gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bendrai finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektą 2017-2019 metais įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.
Informatika pradiniame ugdyme
Projekto tikslas – sukurti pradinio ugdymo informatikos turinį, padedantį ugdyti pradinių klasių mokinių informatinį mąstymą ir skaitmeninį raštingumą. Projekte dalyvaujančių mokyklų pradinių klasių mokytojai kurs ir išbandys informatikos mokomąją medžiagą, dalyvaus projekto veiklose ir mokymuose, dalysis gerąja patirtimi.
Olweus patyčių prevencijos programa
Tarptautinė Olweus patyčių prevencijos programa gimnazijoje vykdoma, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas.
Už sėkmingą programos įgyvendinimą gimnazijai suteiktas „Olweus mokyklos“ vardo sertifikatas 2013-2015 metams ir 2015-2017 metams.

Tarptautinės socialinės savanorystės projektas
Savanoriškos veiklos organizacijos „A.C. Patria“ kvietimu į „Vyturio“ gimnaziją nuo 2016 m. kasmet atvyksta savanoriauti po 2 jaunuolius iš užsienio šalių. 

 Erasmus+
Mokyklų mainų partnerystėmis vykdomas mokyklų tarptautinis bendradarbiavimas, mokymo ir mokymosi veiklos mokiniams ir mokyklos darbuotojams, suteikiamos sąlygos mokytojų dalijimuisi informacija ir patirtimi, profesiniam tobulėjimui, mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui su bendraamžiais iš kitų šalių užsienio šalių mokyklose bei portale „eTwinning“ ir pan. Mokyklų mainų partnerysčių projektai orientuoti į mokinių ir mokyklos darbuotojų grupių mobilumą.

eTwining

„eTwinning“ programa — galimybė visiems Europos mokytojams ir mokiniams kurti bendrus projektus, tobulėti ir bendradarbiauti virtualioje erdvėje.