Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Konferencija “Kurk – piešk, skaityk, rašyk, kalbėk!”

Informacija
Saulėtą balandžio 20 dienos popietę Kauno “Vyturio” gimnazija gyveno kūrybinių ieškojimų ir atradimų, įdomių asmenybių, beribės fantazijos ir geranoriško bendradarbiavimo nuotaikomis. Čia vyko respublikinė dailės ir kitų mokomųjų dalykų mokytojų konferencija “Kurk – piešk, skaityk, rašyk, kalbėk!”. Konferencijos tikslas – skleisti sėkmingos pedagoginės praktikos pavyzdžius, ugdant mokinių  kūrybines, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir bendradarbiavimo  kompetencijas dailės ir kitų mokomųjų dalykų pamokose. 
konfer1 20180420
Plenariniame posėdyje lektorės Žydrė Jankevičienė (UPC metodininkė) ir Irena Staknienė (dailės mokytoja ekspertė, UPC metodininkė) mokytojams pateikė  daug aktualios informacijos apie meninio ugdymo aktualijas, perspektyvas, supažindino su skaitymo, rašymo, kalbinių gebėjimų ugdymo teoriniais ir gerosios praktikos pavyzdžiais, patirtimi ir taikymo būdais dailės ir kitų mokomųjų dalykų pamokose. Konferencijos metu ne tik dailės, bet ir kitų dalykų mokytojai turėjo puikią galimybę dalytis gerąja profesine patirtimi, stiprinti tarpdalykinį bendradarbiavimą ir integraciją, susipažinti su skaitymo, rašymo, kalbinių gebėjimų ugdymo gerosios praktikos pavyzdžiais, patirtimi ir taikymo būdais dailės ir kitų mokomųjų dalykų pamokose, diskutuoti, mokytis vieni iš kitų, dalyvauti kūrybinėse dailininkės iliustratorės Sigutės Ach kūrybinėse dirbtuvėse ir patirti tikrąjį kūrybos džiaugsmą.
konfer2 20180420
 Džiugu, kad  konferencija sulaukė didelio susidomėjimo ir mokytojai dalyvavo itin aktyviai.  Buvo paruošti ir eksponuoti  34 stendiniai pranešimai, darbo grupėse perskaityti 22 pranešimai. Mokytojai gerąja patirtimi dalintis atvyko ne tik iš Kauno, bet ir iš Vilniaus, Klaipėdos, Rokiškio, Ventos.
 
Ši konferencija - puikus praktikos pavyzdys, dar kartą  patvirtinantis mūsų klasiko Vydūno žodžius, kad  “Niekuomet žmogus nebūna toks gražus, koks jis būna kurdamas”.
 
Informaciją pateikė dailės - technologijų MG pirmininkė Jurgita Stravinskienė

"Šventieji moko gyventi: dėl Dievo, Tėvynės ir žmogaus"

Informacija

Kauno krašto ateitininkai, minėdami Lietuvos atkūrimo šimtmetį, organizavo renginį Skardupių parapijoje "Šventieji moko gyventi: dėl Dievo, Tėvynės ir žmogaus" . Vos prieš savaitę pasodinę Visų Šventųjų parke 13 medelių, įamžinančių Kauno krašto ateitininkų kuopas ir jų Šventuosius globėjus, balandžio 21 dieną ateitininkai vėl susirinko Skardupių bažnyčioje dėkoti Dievui už tikėjimo dovaną, už šventųjų gyvenimo pavyzdį, už gerą žodį ir draugo petį išbandymo akimirką.
Šv. Mišių auką aukojo ir padrąsinantį žodį tarė vyskupas Rimantas Norvila. Taip pat kartu meldėsi ir generalvikaras kun. Gintautas Kuliešius bei ateitininkų kapelionas kun. Nerijus Pipiras.
Mūsų gimnazijos „Šv. Jono Pauliaus II kuopos“ ateitininkų atstovai Skardupių parke pasodino didžialapę liepą, kuri įamžino ateitininkų veiklą, kviesdama savo kuopos globėją - Šv. Joną Paulių II globoti, auginti ir vesti jaunimą tikėjimo keliu, visa atnaujinant Kristuje.


Ateitininkų kuopos globėja, tikybos mokytoja V. Petrulienė

ateitin 20180421

Kauno „Vyturio“ gimnazijos mokiniai Europos Parlamente Strasbūre

Informacija

2018 m. balandžio 12 d. Kauno „Vyturio“ gimnazijos 24 mokiniai kartu su istorijos mokytoju Lauru Bartninku ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikiene dalyvavo Euroscolos finaliniame renginyje Europos Parlamente Strasbūre. Šiame renginyje dalyvavo per 700 mokinių iš 22 Europos Sąjungos šalių. Kiekvienos šalies atstovai pristatė savo šalį, mokyklą. Kauno „Vyturio“ gimnazijos abiturientė Rugilė Kasimovaitė papasakojo apie Lietuvą, Kauną ir „Vyturio“ gimnaziją, o I gimnazijinės klasės moksleivis Vidmantas Paleckis grojo bandonija ir taip pasveikino Euroscolos dalyvius lietuvišku fokstrotu.
Visi mokiniai, tapo „tikrais Europarlamentarais“ - pasiskirstę į grupes komisijų salėse diskutavo ir keitėsi nuomonėmis apie Europos prioritetus. Didžiojoje Europos Parlamento posėdžių salėje vykusiame plenariniame susirinkime „jaunieji europarlamentarai“ balsavo, priėmė nutarimus ir pasiūlymus apie saugumą ir žmogaus teises, jaunimo užimtumą, kaip galėtų būti skatinamas darnus vystymasis, kaip remti kultūros sektorių, kokį vaidmenį Europa turėtų atlikti migracijos ir integracijos srityse.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė

euroscola2018

Gimnazijos chorai – Lietuvos šimtmečio dainų šventės "Vardan tos…" dalyviai

Informacija

Dainų šventės repertuaro pasiruošimo etapas gimnazijos jaunių choro (vad. St.Selemenavičius) ir mišraus choro (vad. R.Burinskienė) dainininkams buvo  sėkmingas. Chorų darnų dainavimą gerai įvertino dainų šventės perklausos komisija ir pakvietė dalyvauti Lietuvos šimtmečio dainų šventėje "Vardan tos…". Taigi, dainininkų repetijose praleistas laikas atsipirko su kaupu!

Chorinio dainavimo mokytojas Stasys Selemenavičius

jauniai2018

Akcija "Iš širdies į širdį"

Informacija

Kauno "Vyturio" gimnazijoje besidarbuojanti tarptautinė savanorė ukrainietė Hanna prieš Velykas pakvietė bendruomenę dalyvauti paramos Ukrainos vaikams akcijoje "Iš širdies į širdį".  Visa surinkta parama jau pasiekė Ukrainos vaikus ir jų tėvelius. Hanna savo "Facebook" paskyroje pasidalino džiugiomis labdaros dalinimo Ukrainoje akimirkomis.

Daryti gera visiškai nesudėtinga! Dalinkitės! Dovanokite laimę!

Šių metų sausio mėnesį Vilniuje susipažinau su nuostabiu žmogumi Jonu Ohman, kuris jau ne vieneri metai padeda Ukrainai. Tuomet mums kilo mintis organizuoti akciją "Iš širdies į širdį". Ir štai, prabėgus keletui mėnesių lietuvių širdžių šiluma pasiekė Ukrainą!

Balandžio 11-12 dienomis mes atvykome į Avdejevką ir Marjinką su dovanomis ir rūbais vaikų darželiams, moksleiviams ir suaugusiems.

Noriu padėkoti mano mylimos Kauno "Vyturio" gimnazijos mokytojams, administracijai ir mokiniams už kiekvieną šiltą rūbelį, batuką ir kiekvieną žaisliuką! Dabar jie šildo ir džiugina daug vaikučių ir suaugusiųjų.

Taip pat sakau didelį ačiū Kauno Juozo Urbšio katalikiškos mokyklos mokiniams, nupirkusiems ir padovanojusiems spalvotų dažų, flomasterių, pieštukų ir pagaminusiems velykines dovanėles vaikų darželio mažyliams Avdejevkoje. O Palemono vaikų dienos centro vaikučių parašyti laiškai pradžiugino Marjinkos pirmokėlius.

Dėkoju visiems, be jūsų indėlio tai nebūtų pavykę!

Hanna Kornilenko

ukraina2018

Iš rusų kalbos išvertė J.Leonavičienė

Muzikos konkurso Rygoje laureatai

Informacija

Balandžio 7 dieną Muzikos skyriaus fortepijono klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame prancūzų muzikos konkurse Rygoje.
Sveikiname laureatus ir jų mokytojas:

  • AUGUSTĄ ARMALĮ, 2 kl., mokytoja Skaidrė Maldonienė
  • VESTINĄ BALČIŪNAITĘ, 3 kl., mokytoja Asta Matonienė
  • AGNĘ KETURAKYTĘ, 8 kl., mokytoja Aušra Banaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanda Zemlevičienė

Mokinių teisinių žinių konkurso „Temidė“ I etape - nugalėtojai

Informacija

Balandžio 12 dieną Kauno vyriausiajame policijos komisariate vyko bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių teisinių žinių konkurso „Temidė“ I etapas.
Konkurse varžėsi 8 komandos iš Kauno miesto, tarp jų ir „Vyturio“ gimnazijos komanda „Budėk“, kuriai atstovavo Ig klasės mokinės Karina Areškevičiūtė, Saulena Kiškionytė, Ugnė Virvičiūtė, Elvina Venckevičiūtė, Martyna Mikalauskaitė, o meninėje dalyje talkino 7a klasės mokinys Benas Kukenys.
Dalyvių laukė prisistatymas, protų mūšis, sudarytas iš įvairių teisės aktų, bei meninis atsisveikinimas. Atsakymų tikslumą, programų kūrybiškumą ir originalumą vertino komisija, sudaryta iš policijos komisariato, prokuratūros, A. Žikevičiaus „Saugaus vaiko mokyklos“, Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus bei Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus atstovų.

„Vyturio“ gimnazijos komanda, nurungusi 7 komandas, iškovojo pirmąją vietą ir pateko į II „Temidės“ etapą, kuriame varžysis visos Kauno apskrities komandos. Mokiniai buvo apdovanoti vertingais prizais ir padėkos raštu.
Teisinių žinių konkursas dar kartą patvirtino, kad moksleiviai žino savo teises ir pareigas, yra atsakingi, aktyviai įsitraukia į prasmingą ir turiningą veiklą.
Sveikiname ir dėkojame Karinai, Saulenai, Ugnei, Elvinai, Martynai ir Benui už šaunų dalyvavimą ir atsakingumą ruošiantis konkursui. Dėkojame mokytojams prisidėjusiems bei palaikiusiems šiuos nuostabius mokinius. Linkime sėkmės II etape.

Socialinė pedagogė Irma Čiapaitė

2018 temide1

Linkėjimai iš Europos Parlamento

Informacija

Mūsų gimnazijos grupė vyresniųjų klasių mokinių su istorijos mokytoju Lauru Bartninku ir direktoriaus pavaduotoja Jurga Burneikiene lankosi Europos Parlamente Strasbūre.

strasbure2018

strasbure2018-1

6a Vilniuje

Informacija

6a klasės mokiniai vieną pavasario dieną praleido Vilniuje. Lankėmės LRT muziejuje: pabuvojome filmavimo, įgarsinimo studijose, pamatėme, kaip filmuojamos įvairios informacinės laidos moderniausioje Baltijos šalyse studijoje. Aplankėme ir Signatarų namus, kuriuose istorine dvasia apgaubtoje patalpoje, pamatėme Lietuvos Nepriklausomybės aktą. Įdomiausia ir smagiausia buvo Valdovų rūmuose: archeologas Gediminas pasakojo kaip vyksta kasinėjimai, rodė, ką rado šioje Vilniaus vietoje. Tęsdamas ekskursiją, leido pakilnoti senovinius kalavijus, riterių apsauginius šarvus, odinius žmonių aprangos elementus. Laikas prabėgo greitai, įspūdžių liko daug, o supratimas, kad tai tik maža dalelė informacijos, leidžia planuoti kitas ekskursijas.

Klasės auklėtoja Vilma Kriaučeliūnė

6a vilniuje2018

Apie savanorę Hanną rašo bernardinai.lt

Informacija

"Hanna į Kauną atvyko spalį pagal nevyriausybinės organizacijos „A. C. Patria“ koordinuojamą Europos savanorių tarnybos projektą „Youth Sociocultural Activator“. Charkovo nacionalinį pedagoginį universitetą baigusi mergina savo gimtojo miesto pasaulio kalbų centre dėstė verslo anglų kalbą, taip pat savanoriavo keliose nevyriausybinėse organizacijose. Nusprendusi kuriam laikui išvykti savanoriauti svetur, Hanna susidomėjo savanorystės programomis Europoje. Išvydusi pasiūlymą savanoriauti Lietuvoje, Kauno „Vyturio“ gimnazijoje, mergina taip juo susižavėjo, kad iš karto pateikė paraišką ir neilgai trukus buvo priimta."

Visą straipsnį "Kauno gimnazijoje – netradicinės savanorės iš Ukrainos pamokos" skaitykite portale www.bernardinai.lt 

Kauno apskrities merginų futbolo finalinėse varžybose - antroji vieta!

Informacija

Kovo 29 dieną mūsų gimnazijoje vyko Kauno apskrities mokyklų merginų futbolo "Ladygolo" finalinės varžybos, kuriose Kauno miestui atstovavo mūsų gimnazijos komanda. Merginos 1:0 nugalėjo Kėdainių r. Šėtos gimnaziją, 1:0 Prienų r. Stakliškių gimnaziją ir pateko į didįjį finalą. Kovoje dėl čempionių vardo teko pripažinti svečių iš Vilkijos gimnazijos pranašumą.

Mūsų gimnazijos merginų futbolo komanda: Areškevičiūtė Karina Ig, Vaidelytė Laurita 8c, Jankauskaitė Ugnė 8c, Pankratovaitė Ieva 8c, Saladžiūtė Karina 8d, Reinikovaitė Deimantė 8d, Bikulčytė Kamilė 7a, Drulytė Rusnė 7c, Žulytė Iveta 7c. Sveikiname merginas su aukštu laimėjimu.

Kūno kultūros mokytojas Arūnas Jakas

ladygolas 2v

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.