Priėmimas 2017

Prašymai mokytis gimnazijoje 2017-2018 m. m. priimami nuo 2017 m. vasario 20 d. 13:00 val. gimnazijos raštinėje (105 kab.).

Kitomis dienomis prašymų priėmimo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val.

Daugiau informacijos apie priėmimą >>

Priėmimo į gimnaziją posėdžiai >>

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Mokslo festivalio "Erdvėlaivis Žemė 2017" diena "Vyturyje"

Informacija

Prasidėjus mokslo metams antrąją rugsėjo savaitę Lietuvoje vyksta mokslo festivalis "Erdvėlaivis Žemė", į susitikimus su Lietuvos ir užsienio mokslininkais, inovatoriais, verslininkais kviečiami mokslo ir technologijų mėgėjai. 

Kauno "Vyturio" gimnazijos mokiniai rugsėjo 15 d. dalyvavo mokslo festivalio renginiuose ir išbandė daugybę praktinių veiklų laboratorijose, mokomosiose dirbtuvėse, edukaciniuose užsiėmimuose, lankėsi "Mokslo mugėje" ir paskaitose, susitikimuose su mokslininkais ir studentais KTU "Santakos" slėnyje, fakultetuose ir laboratorijose, VDU Informatikos ir Gamtos fakultete, VU Kauno fakultete, Botanikos sode, Zoologijos sode ir kitur. 

Jau antri metai mūsų gimnazija yra vieno didžiausių Lietuvoje mokslo populiarinimo projektų – Mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“  – partnerė. Mes ne tik dalyvaujame festivalio renginiuose, bet ir aktyviai savanoriaujame "karštuose taškuose".

IT mokytoja Jolanta Leonavičienė, 
mokslo festivalio "Erdvėlaivis Žemė" ambasadorė

Nuotraukų albume - klasių apsilankymo festivalio renginiuose akimirkos (spauskite žemiau esantį paveikslėlį).

Mokslo festivalis 2017

Kauno „Vyturio“ gimnazija skelbia konkursą logopedo pareigoms užimti

Informacija

Kauno „Vyturio“ gimnazija skelbia konkursą logopedo pareigoms užimti.
Kandidatuojančio kvalifikacija turi atitikti reikalavimus, nustatytus Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 657.
Motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą siųsti gimnazijos el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Gimnazijos atstovai Šiluvos atlaiduose

Informacija

Rugsėjo 7–15 dienomis Šiluvoje švenčiami didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai - Šilinės. Pirmojoje atlaidų dienoje rugsėjo 7 d., skirtoje katalikiškų mokyklų ir kitų bendruomenų maldai už Prisikėlusio Kristaus liudijimą jų veikloje, dalyvavo mūsų gimnazijos mišrus choras ir "Vyturio" bendruomenės atstovai - mokytojai, mokiniai, administracija.

Kartu su Lietuvos katalikiškų mokyklų jaunimu grupė mūsų mokinių, vedami gimnazijos kapeliono kun. Ž. Zinkevičiaus, piligriminiame žygyje į Šiluvą nuėjo apie 5 kilometrus. Gimnazijos mišrusis choras „Vyturys“, vadovaujamas mokytojos R. Burinskienės, giedojo šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikos aikštėje. Mūsų gimnazijos tikybos mokytojos kartu su kitais šalies mokinių grupių vadovais kūrybinėse dirbtuvėse vedė užsiėmimus pagal mokinių amžiaus grupes, pristatydamos Šv. Jono Bosko ir Šv. Dominyko Savijo asmenybes ir jų gyvenimus. Savo buvimu ir malda gimnazistus piligrimystėje lydėjo gimnazijos direktorė A.Bancevičienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui V. Belevičiūtė, socialinė pedagogė I.Čiapaitė bei keletas mokytojų.

Šis mūsų bendruomenės dalyvavimas piligrimystėje ir atlaiduose, bendra malda suvienijo visus „Vyturio“ gimnazijos narius.

Lai Švenčiausios Mergelės Marijos globa lydi „Vyturio“ gimnaziją per visus mokslo metus.

Tikybos mokytoja V. Petrulienė

siluva3 2017 

siluva1 2017 

siluva2 2017 

siluva5 2017 

siluva4 2017

Kviečiame į atsinaujinusią valgyklą

Informacija

mitybos piramide

Po viešo konkurso, įvykusio 2017 m. rugpjūčio 8 d., maitinimo paslaugas Kauno „Vyturio“ gimnazijoje teikia UAB „Atata“.

Kviečiame į atsinaujinusią gimnazijos valgyklą. 

Švietimo ir mokslo ministrės sveikinimas

Informacija

smm sveikinimas2017

 

Pamokų tvarkaraštis 2017-2018 m.m.

Informacija

Pamokų tvarkaraštis 2017-2018 mokslo metams, patvirtintas Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus 2017-08-31d. įsakymu Nr. V-265

tvarkarastis_2017-2018.PDF

Kauno "Vyturio" gimnazija dirbs inovatyviau

Informacija

Naujus mokslo metus Kauno „Vyturio“ gimnazija pradeda sėkmingai įgyvendinusi „Erasmus+“ bendrojo ugdymo personalo mobilumo projektą „Inovatyvūs mokymo(si) metodai – sėkmingas mokinių bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymas“.  

Gimnazijos mokytojų komandos tobulinosi trijuose tarptautiniuose mokymuose Graikijoje ir Ispanijoje. Graikijoje vykusių IDEC mokymo centro organizuotų kvalifikacijos kursų temos tiesiogiai siejosi su projektu bei gimnazijos strategijos uždaviniais. Dalyviai kursų metu susipažino su įtraukiamuoju ugdymu, inovatyviais mokymo metodais ir jų praktiniu pritaikymu. Mokymai Ispanijoje, organizuojami Cervantes Training, pasirinkti atsižvelgiant į jų tematiką, atitinkančią gimnazijos europinio plėtros plano nuostatas – tarptautinio bendradarbiavimo galimybes bei projektų valdymą. Kursuose dalyvavo ne tik užsienio kalbų, bet ir kitų dalykų mokytojai, gerai mokantys anglų kalbą. Trijose stažuotėse tobulinosi devyni Kauno „Vyturio“ gimnazijos mokytojai. Skirtingose komandose, vykusiose į seminarus, dalyvavo istorijos, anglų kalbos, muzikos, pradinio ugdymo bei informacinių technologijų pedagogai.

Plačiau skaitykite rugsėjo 1 dieną portale KAUNO.DIENA.lt paskelbtame straipsnyje "Kauno "Vyturio" gimnazija dirbs inovatyviau".

 

kaunodiena logo

 

Mokslo metų pradžios šventė 2017

Informacija

 Sveikiname Jus su Rugsėjo 1-ąja, Mokslo ir žinių diena!

Linkime atradimo džiaugsmo, gero užsispyrimo, nuoširdaus bendravimo ir sėkmės naujais mokslo metais visiems -  mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams.

2017 m. rugsėjo 1 d. 10.00 val.

kviečiame į tradicinę Mokslo metų pradžios šventę,

kuri vyks gimnazijos stadione.

Pradinukų dėmesiui!

 Priešmokyklinukų ir pirmokų mokytojos mokinukų lauks savo klasėse  9.30 val. Nevėluokite.  
2-4 klasių mokiniai renkasi didžiosios mokyklos stadione.

 

Muzikos skyriaus mokinius

kviečiame į susitikimą su dalykų mokytojais rugsėjo 1- ąją dieną 15.30 val. 

jurginas 

Mokymosi sutarčių pasirašymas su III gimn. klasių mokiniais

Informacija

signature 

Kviečiame III gimn. klasės mokinius (dar nepasirašiusius sutarčių) ir jų tėvelius atvykti į gimnaziją pasirašyti Mokymosi sutarties* 

  • rugpjūčio 28 d. 14-17 val.,
  • rugpjūčio 29 d. 14-16 val.

Sutartis bus pasirašoma su būsimu gimnazistu tik kartu esant vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) 207 kabinete.

*Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281) penktojo skirsnio „Mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojo ir kito švietimo teikėjo teisės ir pareigos“ 45 straipsnis „Mokinio ir švietimo teikėjo susitarimai“ (santykiai tarp mokinio ir švietimo teikėjo įforminami mokymo sutartimi, kurios sudaromos iki pirmosios mokymosi dienos).


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ina Petkevičienė,
tel. 332772

Penktokų ir jų tėvelių dėmesiui

Informacija

Rugpjūčio 29 d. 18.00 val. gimnazijos aktų salėje vyks penktokų, jų tėvelių susitikimas su klasės auklėtoja, pagalbos vaikui specialistais, gimnazijos administracija.

Uniformų mugė 2017

Informacija

Mokyklinių uniformų mugė vyks 2017 m. rugpjūčio 24 dieną 9 - 16 val.

Socialinė pedagogė I. Čiapaitė jūsų lauks 108 kabinete. Galėsite pigiau įsigyti naudotą tvarkingą uniformos švarkelį arba sijoną.

Daugiau informacijos apie gimnazijos uniformas galite rasti svetainės puslapyje Mokiniams>>Uniformos

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.