Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
+370 37 332692, +370 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Kauno „Vyturio“ gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras.
Projekto partneriai – visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos susiję su gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimu bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimu. Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins gimnazijos veiklos efektyvumą. Priemonės padės gamtos mokslus mokyti plačiau taikant praktinę tiriamąją veiklą, daugiau dėmesio skiriant gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime.

Gimnazijos pradinukai (1-4 klasės) pirmieji projekto lėšomis gavo mokymo priemones ir įrangą, pamokose tobulina gamtamokslinius gebėjimus.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje
http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/
projekto svetainėje „Vedlys“ http://www.vedlys.smm.lt
svetainėje „Švietimo naujienos“ http://www.svietimonaujienos.lt/priemones-gamtamoksliam-ugdymui-keliauja-i-mokyklas/

Gautos mokymo priemonės

priemones1-4 kl.

[Atnaujinta 2024-01-22]