Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
+370 37 332692, +370 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Dažnai užduodami klausimai

Kaip atvažiuoti į „Vyturio“ gimnaziją viešuoju transportu?

Gimnazijos adresas – Taikos. pr. 51, Kaunas.

Į gimnaziją galima atvažiuoti:
Troleibusais nr. 8, 10 (išlipti stotelėje „Birželio 23-sios g.“) ir nr. 9, 12, 15, 16 (išlipti stotelėje „Vyturio gimnazija“).
Autobusais nr. 3, 37, 40 (išlipti stotelėje „Birželio 23-sios g.“) ir nr. 17 (išlipti stotelėje „Vyturio gimnazija“).
Detalų maršrutą galite pažiūrėti http://www.maps.lt/map/

Kokie dokumentai reikalingi stojant į gimnaziją?

Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, gimnazijos direktoriui pateikia:

  • prašymą (už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą);
  • teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą;
  • kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus.

Kokios yra tėvų apeliavimo teisės?

Kilus neaiškumams dėl bendros tvarkos gimnazijoje, mokinio ir kitų bendruomenės narių bendravimo, tėvai (globėjai) pirmiausiai kreipiasi (žodžiu ar raštu) į klasės vadovą,  po to (jeigu reikia) į direktoriaus  pavaduotoją ir (ar) gimnazijos direktorę (tai galima padaryti ir per elektroninį dienyną).
Kilus neaiškumams ar ginčui dėl vertinimo objektyvumo, tėvai (globėjai) pirmiausiai kreipiasi (žodžiu ar raštu) į dalyko mokytoją, po to (jeigu reikia) į direktoriaus pavaduotoją ir (ar) gimnazijos direktorę (tai galima padaryti ir per elektroninį  dienyną). Esant būtinumui direktorė sudaro komisiją situacijai įvertinti.
Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją gimnazijos direktorei raštu. Tėvų apeliacija registruojama raštinėje. Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

Kyla klausimų? Užpildykite formą.

Galite pateikti klausimus, pasiūlymus, atsiliepimus ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti į juos atsakymus elektroniniu paštu. Nenurodę savo kontaktinės informacijos asmenys atsakymo į klausimą nesulauks.

[Atnaujinta 2023-01-12]