Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Administracinė informacija

STRATEGINIAI TIKSLAI

A. KLIENTO PERSPEKTYVA
(Susivok)
B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA
(Organizuok)
Patenkinti individualius mokinių pažinimo, ugdymo (si) ir saviraiškos poreikius. Tobulinti ugdymo ir mokymosi kokybę, orientuotą į mokinių bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymą.
C. PARAMOS PERSPEKTYVA
(Pasitelk)
D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA
(Augink)
Gerinti ugdymo (si) aplinkas šiuolaikinėmis edukacinėmis technologijomis. Sudarytos sąlygos mokytojams tobulinti asmenines ir dalykines kompetencijas.