Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
+370 37 332692, +370 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Administracinė informacija

VAIKO GEROVĖ

 • Švietimo pagalba vaikui, karjeros specialistai
 • Įtraukusis ugdymas
 • Mokinių dalyvavimas NŠ
 • VGK veiklos stiprinimas
 • Ukrainiečių mokymas

PAŽANGA

 • Ugdymo proceso kokybė
 • Mokinių pažangos užtikrinimas
 • Mokinių pasiekimų tarp dalykų atotrūkių mažinimas
 • Inovacijos, įgyvendinant ugdymo turinį
 • UTA
 • STEAM plėtra

STRUKTŪROS KOKYBĖ

 • Mokymo(si) priemonės, skaitmeninio turinio priemonės
 • Edukacinių erdvių atnaujinimas
 • Dalyvavimas modernizavimo ir kt. projektuose
 • Švietimo bendruomenės kompetencijų tobulinimas
 • Įvaizdžio formavimas
 • Stebėsenos rodikliai, ŠVIS, susitarimų kultūra
 • Veiklos įsivertinimas