Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Priėmimas į muzikos skyrių

Mokinių priėmimo į Muzikos skyrių tvarkos aprašas [patvirtintas Visuotinio dalininkų susirinkimo 2021 m. rugpjūčio 31 d. protokolu Nr. VD-7]

Prašymas dėl priėmimo į muzikos skyrių 2022 m.

Afiša 2022