Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
+370 37 332692, +370 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Vizija, misija, vertybės

VIZIJA

Dviejų steigėjų (Kauno miesto savivaldybė, Kauno Arkivyskupijos kurija), saugi, dinamiška, konkurencinga, siekianti aukštos ugdymo(si) kokybės ilgoji gimnazija, įgyvendinanti savitos pedagoginės sistemos elementus ir formaliąsias muzikinio ugdymo programas Muzikos skyriuje.

MISIJA

Gimnazija teikia kokybišką bendrąjį valstybės nustatytą išsilavinimą pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir formaliojo muzikinio ugdymo programas, įgyvendina katalikiško ugdymo sistemos elementus, siekia mokinių asmenybės ūgties pagal individualias kiekvieno išgales bei ypatybes.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Be meilės nėra pasitikėjimo, be pasitikėjimo nėra ugdymo (Šv. Jonas Bosko).

Meilė – kuria aplinką, kur kiekvienas yra besąlygiškai priimtas ir mylimas bei atsakingas už bendrą gėrį.

(Pasi)Tikėjimas – padeda atpažinti ir priimti Dievo mylintį buvimą asmeniniame ir bendruomeniniame gyvenime.

Protas sudaro sąlygas ugdyti išsilavinusią, laisvą, kritiškai mąstančią ir atsakingą asmenybę.