Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Respublikiniai projektai

Respublikinis projektas „Informatika pradiniame ugdyme“

Projektą vykdo Ugdymo plėtotės centras kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija.

Dalyvauja „Vyturio“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai, koordinuoja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Belevičiūtė.


Respublikinis ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas „Sveikatiada“

Projektas „Sveikatiada“ (www.sveikatiada.lt) – socialinė iniciatyva, kuria siekiama diegti sveikos gyvensenos kultūrą šalies ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokymo įstaigose ir ugdyti vaikų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius. Projektą visos Lietuvos mastu įgyvendina „Maisto Bankas“.

Dalyvauja „Vyturio“ gimnazijos


Respublikinis NVŠ projektas „Ateities inžinerija“

Veiklą įgyvendina ir iš dalies savo ištekliais finansuoja Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Dalyvauja „Vyturio“ gimnazijos pageidaujantys I-IV gimn. klasių mokiniai, koordinuoja IT mokytoja Jolanta Leonavičienė.


Respublikinis projektas „Sveiki dantys – misija įmanoma“

Dantų valymo įgūdžių formavimo programos tikslas – išmokyti vaikus dantų valymo įgūdžio.

Dalyvauja „Vyturio“ gimnazijos pradinių klasių mokiniai, koordinuoja sveikatos priežiūros specialistė Neringa Stankaitienė.


Respublikinis projektas „100-mečio programavimo valanda – 100 mokyklų“

Projektą organizuoja ir įgyvendina IT mokykla „Bit&Byte“.

Dalyvauja „Vyturio“ gimnazijos 5-7 klasių mokiniai, IT mokytoja Jolanta Leonavičienė


Respublikinis projektas „Mokslo festivalis Erdvėlaivis Žemė“

Didžiausias mokslo populiarinimo renginys Lietuvoje. Festivalį organizuoja LMA su partneriais pagal projektą „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“. „Vyturio“ gimnazija – mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ partnerė.

Dalyvauja „Vyturio“ gimnazijos mokiniai ir mokytojai, koordinatorė – IT mokytoja Jolanta Leonavičienė


Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ akcijos

Tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir dalinantis ją nepasiturinčiais žmonėmis besirūpinančioms organizacijoms. Ši nepriklausoma nevyriausybinė organizacija remiasi geros valios žmonių ir socialiai atsakingų įmonių pagalba.

Dalyvauja 8a klasės mokiniai ir klasės vadovė, socialinė pedagogė Irma Čiapaitė ir pageidaujantys mokiniai.


Respublikinis projektas „Ekslibrisas ir laiškai Simonui Daukantui“

Projekto, skirto Simono Daukanto 225 gimimo metinėms, organizatoriai – Papilės muziejus.

Dalyvauja „Vyturio“ gimnazijos biblioteka, koordinatorė – bibliotekos vedėja O. Kazakevičienė