Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
+370 37 332692, +370 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Respublikiniai projektai

Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas

Gimnazija dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamame respublikiniame projekte „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ (projekto nr.: 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001). Projekto tikslas – įrengti saugią ir kontroliuojamą belaidę interneto prieigą mokyklose, kad mokiniai galėtų pamokose naudotis skaitmeniniais mokymosi ištekliais. Mokykloms Wi-Fi prieigą teikia ir skaitmeninį turinį kontroliuoja (stebi ir filtruoja) Litnet. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.

Projekto svetainė https://wifi.lm.lt/

Kultūros sostinės pamokos „Pokyčio taškas“

Ekologinis projektas „Pokyčio taškas“ yra programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ dalis. Projekto organizatoriai tikisi, kad  dalyvaujantys jauni žmonės ne tik išbandys save įvairiose ekologinėse praktikose, bet ir patys dalinsis gautomis žiniomis bei tvariomis idėjomis su kitais. Projektas vykdomas 2020 – 2022 metais.

Projekte dalyvauja 7a klasės ir III b gimn. klasės mokiniai.


Respublikinis projektas „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“

Projekto tikslas – padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris kuris stiprina kūrybingumą ir kritinį mąstymą, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, padeda sukurti dialogu, bendradarbiavimu pagrįstus santykius, stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje. Siekiami pokyčiai:

  • mokiniams – augimas kūrybingumo, kritinio mąstymo, gebėjimo tyrinėti srityse („Mokinių tyrinėjimo projektas“, dalyvauja 7a klasė);
  • mokytojams – sustiprėjusios kompetencijos ugdyti kūrybingumo ir kritinio mąstymo gebėjimus („Mokytojų klubas“);
  • gimnazijos bendruomenei – atsirandančios naujos mokymosi praktikos mokykloje, padedančios siekti aktualių veiklos tobulinimo tikslų.

Projektas įgyvendinamas 2021 – 2022 mokslo metais, organizatoriai – profesionalių kūrėjų bendruomenė „Kūrybinės jungtys“.


Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!

Projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas. Kauno „Vyturio“ gimnazijoje respublikinės iniciatyvos „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“  projektas įgyvendintas 2019 – 2021 metais.


Kuriame Lietuvos ateitį

Kauno „Vyturio“ gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

  • gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
  • gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.


Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ („Informatika pradiniame ugdyme“)

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros inicijuotas Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimo ir išbandymo bendrajame ugdyme projektas „Informatika pradiniame ugdyme“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001). Informatinio ugdymo tikslas – padėti mokiniams ugdytis informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, siekiant veiksmingai mokytis visų dalykų, įgyti skaitmeninės kompetencijos, būtinos kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui, žinių visuomenėje, pagrindus. Pradinių klasių mokytojai kurs, išbandys ir įgyvendins integruotą informatikos programos pradiniame ugdyme turinį, dalyvaus įvairiuose pasidalijimo gerąja patirtimi renginiuose, dirbs ir bendraus virtualioje mokymo ir bendradarbiavimo aplinkoje.

Dalyvauja „Vyturio“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai, koordinuoja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Belevičiūtė.


Respublikinis ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas „Sveikatiada“

Projektas „Sveikatiada“ (www.sveikatiada.lt) – socialinė iniciatyva, kuria siekiama diegti sveikos gyvensenos kultūrą šalies ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokymo įstaigose ir ugdyti vaikų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius. Projektą visos Lietuvos mastu įgyvendina „Maisto Bankas“. Projektą finansuoja VšĮ „Tikra mityba“.


 

Respublikinis projektas „Sveiki dantys – misija įmanoma“

Dantų valymo įgūdžių formavimo programos tikslas – išmokyti vaikus dantų valymo įgūdžio.

Dalyvauja „Vyturio“ gimnazijos pradinių klasių mokiniai, koordinuoja sveikatos priežiūros specialistė.


Respublikinis projektas „100-mečio programavimo valanda – 100 mokyklų“

Projektą organizuoja ir įgyvendina IT mokykla „Bit&Byte“.

Dalyvauja „Vyturio“ gimnazijos 5-7 klasių mokiniai, IT mokytojai


Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ akcijos

Tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir dalinantis ją nepasiturinčiais žmonėmis besirūpinančioms organizacijoms. Ši nepriklausoma nevyriausybinė organizacija remiasi geros valios žmonių ir socialiai atsakingų įmonių pagalba.

Dalyvauja pageidaujantys mokiniai ir klasės vadovai, socialinė pedagogė Irma Čiapaitė ir pageidaujantys mokiniai.


[Atnaujinta 2024-01-03]