Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
+370 37 332692, +370 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Savivalda

Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybą sudaro mokinių tėvų, pedagogų ir mokinių atstovai lygiomis dalimis. Gimnazijos taryba yra aukščiausia savivaldos institucija. Ji sprendžia esminius gimnazijos veiklos klausimus.

Gimnazijos tarybos pirmininkė – Vilma Kriaučeliūnė.

Nariai: 5 mokytojai, 5 tėvai ir 5 mokiniai.

Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėjas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius Lauras Bartninkas.

Darbo taryba

  1. Vytautas Baršauskas, mokytojas
  2. Rita Antanavičienė, mokytoja
  3. Skaidrė Maldonienė, mokytoja
  4. Romutė Masionienė, techninis personalas

Mokinių taryba

Mokinių taryba yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems gimnazijos mokiniams. Mokinių taryba renkama vieneriems mokslo metams.

 

[Atnaujinta 2024-01-18]