Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Gimnazijos vadovai

 

Direktorė Direktorė
Aleksandra Bancevičienė
II vadybinė kategorija
El. paštas direktore.vyturys@gmail.com
Tel. +370 37 332572, +370 37 332692
mob. tel. +370 656 65328Gyvenimo aprašymas
  Direktorės pavaduotoja ugdymui
Ina Petkevičienė
II vadybinė kategorija
El. paštas pavaduotoja.vyturys@gmail.com
Tel. +370 37 332772, mob. tel. +370 620 84662
Kuruojamos sritys:

 • Pagrindinio ugdymo II dalis (I-II gimn. kl.);
 • Vidurinis ugdymas (III-IV gimn. kl.);
 • Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas.

Gyvenimo aprašymas

Jurga Burneikienė Direktorės pavaduotoja ugdymui
Jurga Burneikienė
III vadybinė kategorija
El.paštas jurga.burneikienė.vyturys@gmail.com
Tel. +370 37 332772, mob. tel. +370 611 71293
Kuruojamos sritys:

 • Pagrindinio ugdymo I dalis (5-8 kl.);
 • Psichologas, socialinis pedagogas, logopedas;
 • Statistika.

Gyvenimo aprašymas

Violeta Belevičiūtė Direktorės pavaduotoja ugdymui
Violeta Belevičiūtė
II vadybinė kategorija
El. paštas violeta.beleviciute@gmail.com
Tel. +370 37 331887, +370 37 331896
Kuruojamos sritys:

 • Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas;
 • Kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas;
 • Neformalusis vaikų švietimas.

Gyvenimo aprašymas

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Reda LabanauskienėEl. paštas vyturys.muzika@gmail.com
Tel. +370 37 331896
Kuruojamos sritys:

 • Muzikos skyrius. 

Gyvenimo aprašymas

Direktorės pavaduotojas ugdymui

Lauras Bartninkas

El. paštas lbartninkas@gmail.com
Tel. +370 37 332712, mob. tel. +37060827233

Kuruojamos sritys:

 • Mokytojų metodinė veikla;
 • Bibliotekos veikla;
 • Istorijos, geografijos mokytojų darbo organizavimas.

Gyvenimo aprašymas

Direktorės pavaduotojas ūkiui
Edmundas Mineikis
El. paštas vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt
Tel. +370 37 331874
Gyvenimo aprašymas