Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Komisijos ir darbo grupės

Krizių valdymo komanda

Gimnazijos vaiko gerovės komisija

Olweus patyčių prevencijos programos OPKUS vykdymo grupė

Metodinė taryba

Gimnazijos korupcijos prevencijos komisija:

Jurga Burneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė.
Violeta Beišienė, istorijos vyr. mokytoja – narė.
Vilma Gudelienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė – narė.
Jolanta Šturmienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė – narė.
Vaidas Mickonis, kompiuterinių tinklų priežiūros specialistas – narys.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

 1. Aleksandra Bancevičienė, gimnazijos direktorė – komisijos pirmininkė;
 2. Irena Šidlauskienė, biologijos mokytoja metodininkė – sekretorė;
 3. Ingrida Sušinskaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – narė;
 4. Nijolė Franckevičienė, muzikos mokytoja metodininkė – narė;
 5. Jolanta Narauskienė, gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė – narė;
 6. Vida Saikienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – narė;
 7. Violeta Starkuvienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė – narė.

Gimnazijos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai:

 1. Dalė Uždravienė – informacinių technologijų mokytoja, grupės vadovė
 2. Vaida Varžgalienė – anglų kalbos mokytoja
 3. Jolanta Narauskienė – informacinių technologijų mokytoja
 4. Violeta Beišienė – istorijos mokytoja
 5. Natalija Žuravliova – rusų kalbos mokytoja
 6. Rūta Bylienė – etikos mokytoja
 7. Gitana Skaudienė – pradinių klasių mokytoja

 

[Atnaujinta 2022-10-22]