Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Komisijos ir darbo grupės

Gimnazijos korupcijos prevencijos komisija

Jurga Burneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė.
Violeta Beišienė, istorijos vyr. mokytoja – narė.
Vilma Gudelienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė – narė.
Jolanta Šturmienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė – narė.
Vaidas Mickonis, kompiuterinių tinklų priežiūros specialistas – narys.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

  1. Aleksandra Bancevičienė, gimnazijos direktorė – komisijos pirmininkė;
  2. Irena Šidlauskienė, biologijos mokytoja metodininkė – sekretorė;
  3. Ingrida Sušinskaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – narė;
  4. Nijolė Franckevičienė, muzikos mokytoja metodininkė – narė;
  5. Jolanta Leonavičienė, gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė, informacinių technologijų mokytoja ekspertė – narė;
  6. Vida Saikienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – narė;
  7. Violeta Starkuvienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė – narė.

Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolas (2018-05-17 nr. 4), 1 pusė ir 2 pusė

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Gimnazijos metodinės tarybos sudėtis

Gimnazijos vaiko gerovės komisija

Olweus programos KUS vykdymo grupė

Olweus_2020grupe