Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
+370 37 332692, +370 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Komisijos ir darbo grupės

Krizių valdymo komanda

Gimnazijos vaiko gerovės komisija

Olweus patyčių prevencijos programos OPKUS vykdymas

Metodinė taryba 2023

Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo komanda

Gimnazijos korupcijos prevencijos komisija:

Jurga Burneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė.
Violeta Beišienė, istorijos vyr. mokytoja – narė.
Vilma Gudelienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė – narė.
Jolanta Šturmienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė – narė.
Vaidas Mickonis, kompiuterinių tinklų priežiūros specialistas – narys.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

Lauras Bartninkas, gimnazijos direktorius – komisijos pirmininkas;

Irena Šidlauskienė, biologijos mokytoja metodininkė – sekretorė;

Laimutė Kučinskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – narė;

Roma Rusteikienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė  – narė;

Jurga Stravinskienė, dailės mokytoja ekspertė – narė;

Gražina Taujanskienė, socialinė pedagogė metodininkė – narė;

Violeta Starkuvienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė – narė.

Gimnazijos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai:

  1. Dalė Uždravienė – informacinių technologijų mokytoja, grupės vadovė
  2. Vaida Varžgalienė – anglų kalbos mokytoja
  3. Jolanta Narauskienė – informacinių technologijų mokytoja
  4. Violeta Beišienė – istorijos mokytoja
  5. Natalija Žuravliova – rusų kalbos mokytoja
  6. Rūta Bylienė – etikos mokytoja
  7. Gitana Skaudienė – pradinių klasių mokytoja

 

 

[Atnaujinta 2023-11-06]