Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Teisinė informacija

Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos teisės  aktais, vyriausybės nutarimais, ministro įsakymais, Valstybine švietimo strategija ir kitais dokumentais. Su dokumentais galima susipažinti ministerijos svetainėje  https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/-istatymai

Bendrieji reikalavimai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms

Aprašas Reikalavimai interneto svetainėms

Vadovas „Internetas visiems” – pagalbos įrankis rengiant visiems prieinamą informaciją

[Atnaujinta 2022-04-22]