Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Teisinė informacija

[Atnaujinta 2019-05-17]

Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos teisės  aktais, vyriausybės nutarimais, ministro įsakymais, Valstybine švietimo strategija ir kitais dokumentais. Su dokumentais galima susipažinti ministerijos svetainėje  https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/-istatymai

Bendrieji reikalavimai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms

Aprašas Reikalavimai interneto svetainėms