Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Teisinė informacija

[Paskelbta 2018-08-06]

Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos teisės  aktais, vyriausybės nutarimais, ministro įsakymais, Valstybine švietimo strategija ir kitais dokumentais.

Su dokumentais galima susipažinti ministerijos svetainėje  https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/-istatymai