Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Paskatinimai ir apdovanojimai

[Atnaujinta 2023-01-05]

Padėka už dalyvavimą atrankoje Gedimino pilies bokšto Lietuvos valstybinei vėliavai gauti

Kauno mero padėka už sėkmingą mokinių parengimą VBE

Padėka už aktyvumą dalyvaujant ir viešinant socialinę akciją „Ženk nerūkęs 2022“

Padėkos už pasiekimus respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Fizikos bandymai aplink mus 2022“

Padėka už dalyvavimą „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ ekologinio projekto „Pokyčio taškas“ veiklose 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos mokytojams už mokinių pasiekimus

VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanės padėka direktorei už studentų specialybės praktiką. 

Padėka gimnazijos komandai už dalyvavimą Lietuvos mokyklų pirmosios pagalbos varžybose.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos mokytojams už pasiekimus dalykinėse olimpiadose.

Padėka direktorei Aleksandrai Bancevičienei už studentų praktiką gimnazijoje.

Nacionalinio antikorupcinių žinių ir kūrybos konkurso nugalėtojai – IIg klasės komandai – suteikta „Skaidrumo lyderių“ nominacija ir specialusis prizas.

Mūsų gimnazijos abiturientams, pasirinkusiems inžinerijos studijas, skirta stipendija!

Padėka už dalyvavimą asociacijos „Robotiada“ STEAM interaktyvaus skaitmeninio mokymosi atvirose pamokose.

Diplomas gimnazijos mišriam chorui „Vyturys“.

Padėka už dalyvavimą tarptautiniame mokyklų bibliotekų projekte „Baltų literatūros savaitė“.

Padėka už dalyvavimą tarptautiniame tyrime EBPO TALIS.

Pažymėjimas apie dalyvavimą tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2021 – Pavasario sesija“.

Diplomas už puikius mokinių rezultatus neformaliojo ugdymo konkursuose KINGS 2021 metų pavasario semestre.

Padėka už dalyvavimą tarptautinėje KINGS olimpiadoje.

Padėka už  turnyre laimėtą II vietą žaidžiant projekto „Ekologinio švietimo plėtra saugomų teritorijų direkcijose“ žaidimus.

Pažymėjimas apie dalyvavimą tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2020 – Pavasario sesija“.

Padėkos raštas direktorei Aleksandrai Bancevičienei už nuoširdų darbą organizuojant ir vykdant VIII Lietuvos mokinių muzikos olimpiados miesto etapą.

Diplomas Kauno miesto ugdymo įstaigų 9-12 klasių mokinių konkurse „Reikia žinoti 2019“, skirto pasaulinei AIDS dienai, laimėjus I vietą.

Padėka už dalyvavimą kūrybinėse dirbtuvėse „Padėk energijai augti“ KTU organizuotos „Tvarios energetikos savaitės“ metu.

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pasitarime „Vyturio“ gimnazijos direktorei buvo įteikta Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio padėka už gerus mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatus 2019 metais ir Kauno miesto garsinimą.

  • Gimnazijos mokytojai, apdovanoti padėkomis ir diplomais KPKC šventėje „Metų švietėjas 2019“ skaitykite >>
  • Gimnazijos mokytojai, apdovanoti padėkomis ir diplomais KPKC šventėje „Metų švietėjas 2018“ skaitykite >>

 

  • Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko prof. Viktoro Pranckiečio sveikinimas gimnazijai jos įkūrimo 50-mečio proga.

  • Padėka Kauno „Vyturio“ gimnazijai už indėlį organizuojant Popiežiaus vizitą Kaune.

  • Erasmus+ KA2 strateginės partnerystės daugiašalis projektas „Inclusion on the way to Europe“ (projekto koordinatorius – Kauno „Vyturio“ gimnazija) buvo apdovanotas ES kokybės ženklu „eTwinning Quality Label“ ir serifikatu (2018-07-24). Kokybės ženklo sertifikatus gavo ir projekte dalyvavę mokytojai.
  • Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos padėka Kauno „Vyturio“ gimnazijos bendruomenei už indėlį dalyvaujant Lietuvos katalikiškų mokyklų festivalyje Šiluvoje „Ten, kur Viešpaties dvasia, ten ir laisvė“ (2018-09-13).
  • Arkivyskupo Gintaro Grušo, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko, padėka už dalyvavimą susitikime su Popiežiumi Pranciškumi.