Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Korupcijos prevencija

Gimnazijos korupcijos prevencijos komisija

Jurga Burneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė.
Violeta Beišienė, istorijos vyr. mokytoja – narė.
Vilma Gudelienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė – narė.
Jolanta Šturmienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė – narė.
Vaidas Mickonis, kompiuterinių tinklų priežiūros specialistas narys.

Korupcijos prevencijos programa ir veiklos planas

Korupcijos prevencijos programa ir veiklos planas 2019-2021

Korupcijos prevencijos pranešimas

Susidūrei su korupcija? Apie neteisėtus veiksmus Kauno „Vyturio“ gimnazijoje prašome pranešti el. paštu korupcija.vg@gmail.com

Galite pateikti informaciją apie Kauno „Vyturio“ gimnazijos darbuotojų neteisėtus veiksmus: korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių; taip pat galite parašyti ir apie taisytinas gimnazijos teikiamų paslaugų procedūras, kurios sudaro prielaidas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi.

Pranešime nurodykite asmenis, kurie savo veiksmais ar neveikimu padarė ar daro nusikalstamas veikas. Taip pat nurodykite įvykio vietą, laiką ir kitas, jūsų nuomone, svarbias aplinkybes, galinčias turėti reikšmės atliekant vėlesnį įvykio aplinkybių tyrimą.

Jūsų pranešimą išnagrinės gimnazijos Korupcijos prevencijos komisija ir priims sprendimą dėl informacijos panaudojimo. Korupcijos prevencijos komisija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Asmenys, nenurodę savo kontaktinių duomenų, apie pranešimo tyrimo rezultatus nebus informuojami.

Informacija apie korupcijos prevenciją

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti LR specialiųjų tyrimų tarnybai

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Įsakymas dėl valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo

Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas