Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
+370 37 332692, +370 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Veikla

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo formaliąsias programas, teikiama neformaliojo vaikų švietimo paslauga.

Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

  • mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
  • pradinio išsilavinimo pažymėjimas;
  • pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (baigusiems pradinio ugdymo individualizuotą programą ir specialiąją pradinio ugdymo programą);
  • pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas;
  • pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (baigusiems pagrindinio ugdymo individualizuotą programą);
  • pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
  • vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (baigusiems adaptuotą vidurinio ugdymo programą);
  • brandos atestatas ir jo priedas;
  • neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.