Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Darbuotojai

[Atnaujinta 2019-05-17]

Gimnazijoje yra patvirtinta 139,46 pareigybių (etatų): iš jų 106,71 pedagoginių ir 32,75 nepedagoginių pareigybių.

Gimnazijoje dirba kompetentingi, reikiamą kvalifikaciją turintys mokytojai: 8 mokytojai ekspertai, 64 mokytojai metodininkai, 40 vyresniųjų mokytojų, 8 mokytojai, 1 mokytojas neįgijęs pedagoginio išsilavinimo (mokosi), 4 pagalbos vaikui specialistai.

Pedagogų sąrašas

Pedagogų sąrašas 2018-2019 m.m.