Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
+370 37 332692, +370 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Apie gimnaziją

Bendrosios žinios

Įstaigos teisinė forma Viešoji įstaiga

Įstaigos tipas Gimnazija

Įmonės kodas Juridinių asmenų registre 190136887

Steigėjai Gimnazijos steigėjai ir dalininkai yra Kauno miesto savivaldybė ir Kauno arkivyskupijos kurija.

Įstaigos pavadinimas Kauno „Vyturio“ gimnazija
Trumpasis pavadinimas  „Vyturio“ gimnazija

Gimnazijos adresas  Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
El. paštas vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt
Interneto svetainės adresas  https://www.vyturys.kaunas.lm.lt

Tel. +370 37 332572, +370 37 332692

Direktorius Lauras Bartninkas

Pagrindinė paskirtis. Gimnazijos tipo gimnazija, skirta 7 (6) -18 metų mokiniams mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo programas, įgyvendinanti atskirus savitos pedagoginės sistemos elementus pagal Katalikiško ugdymo sistemos sampratą, patvirtintą LR ŠMM 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu nr. V-1599.

Mokymo kalba – lietuvių kalba, mokymosi formos: grupinio mokymosi forma, įgyvendinama kasdieniu ugdymo proceso organizavimo būdu; pavienio mokymosi forma, įgyvendinama individualiu, savarankišku mokymo proceso organizavimo būdais.