Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Apie gimnaziją

[Paskelbta 2018-08-07]

Bendrosios žinios

Įstaigos teisinė forma Viešoji įstaiga

Įstaigos tipas Gimnazija

Įmonės kodas Juridinių asmenų registre 190136887

Steigėjai Gimnazijos steigėjai ir dalininkai yra Kauno miesto savivaldybė ir Kauno arkivyskupijos kurija.

Įstaigos pavadinimas Kauno „Vyturio“ gimnazija
Trumpasis pavadinimas  „Vyturio“ gimnazija

Gimnazijos adresas  Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
El. paštas vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt
Interneto svetainės adresas  https://www.vyturys.kaunas.lm.lt

Tel. +370 37 332572, +370 37 332692

Direktorė Aleksandra Bancevičienė

Pagrindinė paskirtis: Gimnazijos tipo gimnazija, skirta 7(6)-18 metų mokiniams mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo programas, įgyvendinanti atskirus savitos pedagoginės sistemos elementus pagal Katalikiško ugdymo sistemos sampratą, patvirtintą LR ŠMM 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu nr. V-1599

Mokomoji kalba: lietuvių kalba

VIZIJA

Atvira, besimokanti, įgyvendinanti savitos pedagoginės sistemos elementus, vadovaujantis Katalikiško ugdymo samprata, siekianti aukštos ugdymo (si) kokybės, ugdanti kūrybingą, dvasingą, asmenybę.

MISIJA

Gimnazija teikia kokybišką valstybės nustatytą bendrąjį išsilavinimą (pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir formaliojo muzikinio ugdymo programas), įgyvendina katalikiškojo ugdymo sistemos elementus, ugdo kiekvieną mokinį siekti sėkmės.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Be meilės nėra pasitikėjimo, be pasitikėjimo nėra ugdymo. (Šv. Jonas Bosko)

Didžiausia stiprybė – pasitikėjimas žmogumi ir kūrybinių jėgų sutelkimas, todėl vadovaujamės pažangai svarbiomis vertybėmis:

  • Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms.
  • Kūrybingumas generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.
  • Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo šalimi.