Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

UTA įgyvendinimas

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas gimnazijoje

 

UTA komandos sudėtis

UTA komanda.pdf

UTA įgyvendinimo gimnazijoje veiksmų planas

Kauno  „Vyturio“ gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022 – 2024 metams

Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį?

UTA reglamentuojantys dokumentai ir informacija

Ugdymo turinio atnaujinimas: https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

Infografikai apie ugdymo turinio atnaujinimo procesus ŠMSM informacija apie Ugdymo turinio atnaujinimo procesus

Bendrųjų programų diegimo tyrimas: https://www.mokykla2030.lt/bp-diegimo-tyrimas/

Kompetencijos Kompetencijos.pdf

Kompetencijų ir vaiko raidos aprašai: https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-ir-vaiko-raidos-aprasai/

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai.pdf

Tėvams apie UTA Tėvams apie UTA.pdf

Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) reglamentuojantys dokumentai:

ŠMSM 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1541 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a764050239511edb4cae1b158f98ea5

Bendrosios programos  https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos

 

Vykusių renginių (susitikimų) sklaida

Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus specialistės L. Papievienės pranešimas Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijos Kaune

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui I. Petkevičienės pranešimas Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas „Vyturio“ gimnazijoje

 

Naudingos nuorodos

https://www.mokykla2030.lt/ 

https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-raidos-apraso-rengeju-medziaga/

https://smsm.lrv.lt/?lang=lt

 

Puslapis atnaujintas 2023-01-19