Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Informacija tėvams ir mokiniams

Gimnazijoje priimtas sprendimas nuo 2020 m. lapkričio 30 d. mokymą 5-8 kl. ir I-IV kl. mokiniams organizuoti nuotoliniu būdu Office 365 aplinkoje.

Dėl ugdymo organizavimo pakeitimų sekite informaciją e.dienyne.

Pamokų tvarkaraštis (galioja nuo 2020-12-01)

Microsoft Office 365 programos / TEAMS naudojimas

Gimnazijoje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. naudojama MS Office 365 platforma ugdymo procesui ir informacijos pateikimui optimizuoti. Prisijungimo ir naudojimo instrukcijas rasite svetainės puslapyje „Microsoft Office 365 aplinkos naudojimas“.

Ugdymo organizavimas 2020 – 2021 mokslo metais

COVID-19 PREVENCIJA GIMNAZIJOJE

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ svarstymas Kauno „Vyturio“ gimnazijos Darbo tarybos išplėstiniame posėdyje. Pridedame posėdžio protokolą.

Protokolas 2020-08-25 Nr. DRT-20-08-25

Kauno „Vyturio“ gimnazija apsisprendė, kad mokyklos viešose erdvėse – koridoriuose, bibliotekoje, informaciniame centre, mokytojų kambaryje ir kt., kur negalima užtikrinti saugaus 2 metrų atstumo tarp asmenų, apsaugines veido priemones (kaukes, respiratorius, skydelius) nešios mokytojai ir visų klasių mokiniai, administracija, techninis personalas.

Visų klasių mokiniai galės nedėvėti apsauginių kaukių tik pamokų metu kabinetuose.

Visa gimnazijos bendruomenė raginama laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dažnai plauti arba dezinfekuoti rankas, pajutus peršalimui būdingus simptomus likti namuose, o gimnazijoje iš karto kreiptis į visuomenės sveikatos priežiūros specialistą 205 kab.

Gimnazijos 5-8 klasių ir I-IV gimn. klasių mokinių saugus judėjimas

Mokiniai mokysis kabinetuose:

  • 5-6 klasės – 1 aukšte,
  • 7-8 klasės – 2 aukšte,
  • I-II gimn. klasės – 3 aukšte,
  • III-IV gimn. klasės – centrinio korpuso 2 ir 3 aukštuose.

Susipažinkite su patalpų priskyrimu atskiroms klasėms – spauskite nuorodą  Patalpos 2020.PDF

Mokiniai judės griežtai pagal parengtas schemas.

Kauno „Vyturio“ gimnazijos įėjimų ir išėjimų į/iš gimnaziją atskiriems klasių koncentrams schema 2020 – 2021 m.m.