Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Informacija tėvams ir mokiniams

4, 8, 10 (II gimn.) ir 12 (IV gimn.) klasių 2022-2023 mokslo metų mokinių pasiekimų patikrinimai ir brandos egzaminai >>

  • Informacija apie uniformas

Informaciją apie uniformas žiūrėkite puslapyje Uniformos >>

  • Praleistų pamokų pateisinimo tvarka

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (patvirtintas direktorės įsakymu 2019-09-01 nr. V-154)

  • Švietimo pagalbos teikimas

Apie švietimo pagalbą mokiniams skaitykite svetainės puslapyje Mokymosi ir švietimo pagalba >>

  • Microsoft Office 365 programos / TEAMS naudojimas gimnazijoje

Gimnazijoje ugdymo procesui ir informacijos pateikimui optimizuoti bei nuotoliniam mokymui naudojama MS Office 365 platforma ir MS Teams.

Prisijungimo ir naudojimo instrukcijas rasite svetainės puslapyje „Microsoft Office 365 aplinkos naudojimas“ >>

  • COVID-19 PREVENCIJA GIMNAZIJOJE

Informaciją apie Covid-19 prevenciją gimnazijoje rasite svetainės puslapyje Gimnazija be Covid >>

Visa gimnazijos bendruomenė raginama laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dažnai plauti arba dezinfekuoti rankas, pajutus peršalimui būdingus simptomus likti namuose, o gimnazijoje iš karto kreiptis į visuomenės sveikatos priežiūros specialistą 205 kab.

  • Maitinimo organizavimas

Maitinimo paslaugas gimnazijos valgykloje teikia UAB „Maisto slėnis“.

Nemokamo maitinimo valgiaraščiai, kompleksiniai pietūs ir papildomų patiekalų valgiaraščiai su kainomis – svetainės puslapyje Maitinimo paslaugos >>

  • Pedagoginis tėvų švietimas

Informaciją tėvams apie specialistų veiklą, patyčių prevenciją, saugumą internete ir kt. rasite puslapyje Tėvų švietimas >>

Ugdymo organizavimas 2022-2023 mokslo metais

2022-2023 m.m. ugdymas gimnazijoje vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų.

Esant ugdymo organizavimo ypatingoms aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymas organizuojamas nuotolinio mokymo organizavimo forma, vadovaujantis direktoriaus įsakymu patvirtintu „Kauno „Vyturio“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu“. (Iš Ugdymo plano 2022-2023 m. m.)

10 mokymosi dienų, skirtų mokinių pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai

1-4 klasės

5-8, I-IV gimn. klasės

[Atnaujinta 2023-01-10]