Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Informacija tėvams ir mokiniams

Microsoft Office 365 programos / TEAMS naudojimas

Gimnazijoje ugdymo procesui ir informacijos pateikimui optimizuoti bei nuotoliniam mokymui naudojama MS Office 365 platforma ir MS Teams. Prisijungimo ir naudojimo instrukcijas rasite svetainės puslapyje „Microsoft Office 365 aplinkos naudojimas“.

COVID-19 PREVENCIJA GIMNAZIJOJE

Nuo 2021 m. rugsėjo ugdymas gimnazijoje vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų.

  • Praleistų pamokų pateisinimo tvarka

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (patvirtintas direktorės įsakymu 2019-09-01 nr. V-154)

Gimnazijos direktorės informacija dėl mokinių testavimo

Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1552)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) paskelbti ugdymo scenarijai 2021-2022 m. m.

ŠMSM privalomi nurodymai dėl asmens ir aplinkos higienos ugdymo įstaigose (žiūr. iliustraciją)

Visa gimnazijos bendruomenė raginama laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dažnai plauti arba dezinfekuoti rankas, pajutus peršalimui būdingus simptomus likti namuose, o gimnazijoje iš karto kreiptis į visuomenės sveikatos priežiūros specialistą 205 kab.

Didelės rizikos sąlytį turėję vakcinuoti ar COVID-19 persirgę asmenys gali išsitirti nemokamai (SAM 2021-10-06)

Kada privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius ir pan.)?

 

 

Gimnazijos 5-8 klasių ir I-IV gimn. klasių mokinių srautų saugus judėjimas

Mokiniai mokysis kabinetuose:

  • 5-6 klasės – 1 aukšte,
  • 7-8 klasės – 2 aukšte,
  • I-II gimn. klasės – 3 aukšte,
  • III-IV gimn. klasės – centrinio korpuso 2 ir 3 aukštuose.

Mokiniai judės griežtai pagal parengtas schemas.

Kauno „Vyturio“ gimnazijos įėjimų ir išėjimų į/iš gimnaziją atskiriems klasių koncentrams (srautams) schema 2021 – 2022 m. m.

 

 

 

 

Ugdymo organizavimas 2021-2022 mokslo metais