Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Informacija tėvams ir mokiniams

Pedagoginis tėvų švietimas

  • Informaciją tėvams apie specialistų veiklą, patyčių prevenciją, saugumą internete ir kt. rasite puslapyje Tėvų švietimas >>

Ugdymo organizavimas 2021-2022 mokslo metais

Nuo 2021 m. rugsėjo ugdymas gimnazijoje vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų.

Priemonės dėl mokinių mokymosi praradimų, patirtų COVID-19 pandemijos metu, kompensavimo

Microsoft Office 365 programos / TEAMS naudojimas

  • Gimnazijoje ugdymo procesui ir informacijos pateikimui optimizuoti bei nuotoliniam mokymui naudojama MS Office 365 platforma ir MS Teams.
  • Prisijungimo ir naudojimo instrukcijas rasite svetainės puslapyje „Microsoft Office 365 aplinkos naudojimas“.

Praleistų pamokų pateisinimo tvarka

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (patvirtintas direktorės įsakymu 2019-09-01 nr. V-154)

COVID-19 PREVENCIJA GIMNAZIJOJE

Visa gimnazijos bendruomenė raginama laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dažnai plauti arba dezinfekuoti rankas, pajutus peršalimui būdingus simptomus likti namuose, o gimnazijoje iš karto kreiptis į visuomenės sveikatos priežiūros specialistą 205 kab.

Gimnazijos 5-8 klasių ir I-IV gimn. klasių mokinių srautų saugus judėjimas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Mokiniai mokysis kabinetuose:

  • 5-6 klasės – 1 aukšte,
  • 7-8 klasės – 2 aukšte,
  • I-II gimn. klasės – 3 aukšte,
  • III-IV gimn. klasės – centrinio korpuso 2 ir 3 aukštuose.
  • Mokiniai judės pagal parengtas srautų valdymo schemas.

Kauno „Vyturio“ gimnazijos įėjimų ir išėjimų į/iš gimnaziją atskiriems klasių koncentrams (srautams) schema 2021 – 2022 m. m.

 

 

 

[Atnaujinta 2022-04-22]