Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Paslaugų mokesčiai

Mokestis už mokslą muzikos skyriuje

Kauno „Vyturio“ gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2020 m. rugsėjo 2 d. protokolo Nr. 9 nutarimu patvirtintas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 17,00 Eur mėnesinis mokestis už teikiamas formaliojo švietimą papildančias ir neformaliąsias muzikinio ugdymo programas Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriuje.

Mokėti SEB banke į sąskaitą LT937044060002926466,
Kauno „Vyturio“ gimnazija, Taikos pr. Nr.51
Kodas 190136887

Būtina nurodyti mokinio, už kurį mokate, vardą ir pavardę.

Mokesčio mokėjimo, jo sumažinimo ir atleidimo nuo mokesčio tvarka

Mokesčio už formalųjį švietimą papildančias ir neformaliąsias muzikinio ugdymo programas mokėjimo tvarkos aprašas