Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Paslaugų mokesčiai

Mokestis už mokslą muzikos skyriuje

Kauno „Vyturio“ gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2020 m. rugsėjo 2 d. protokolo Nr. 9 nutarimu patvirtintas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 17,00 Eur mėnesinis mokestis už teikiamas formaliojo švietimą papildančias ir neformaliąsias muzikinio ugdymo programas Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriuje.

Mokėti SEB banke į sąskaitą LT937044060002926466,
Kauno „Vyturio“ gimnazija, Taikos pr. Nr.51
Kodas 190136887

Būtina nurodyti mokinio, už kurį mokate, vardą ir pavardę.

Mokesčio mokėjimo, jo sumažinimo ir atleidimo nuo mokesčio tvarka

MS_Mokescio-mokėjimo-tvarkos-aprasas_2020