Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Vietiniai projektai

Projektas apibūdinamas kaip mokymo/si metodas, padedantis išmokti praktiškai naudotis žiniomis. (Petty, 2007, Šiaučiukėnienė, 2006) 

Projektai 5-8 klasėse

Užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) metodinė grupė Projektinė veikla užsienio kalbų pamokose 5-8 klasių mokiniams

Gamtos mokslų (biologija, chemija, fizika) metodinė grupė Projektinė veikla gamtos mokslų pamokose 5-8 klasių mokiniams

Informatikos ir matematikos metodinė grupė Projektinė veikla informatikos ir matematikos pamokose 5-8 klasių mokiniams 

Lietuvių kalbos metodinė grupė Projektinė veikla lietuvių kalbos pamokose 5-8 klasių mokiniams

Dailės ir technologijų metodinė grupė Projektinė veikla dailės ir technologijų pamokose 5-8 klasių mokiniams

Socialinių mokslų (dorinis ugdymas, geografija, istorija) metodinė grupė Projektinė veikla socialinių mokslų pamokose 5-8 klasių mokiniams

Projektai I-IV gimn. klasėse

Informacinių technologijų projektas „Gimnazijos interjero pristatymas video filme“. Pristatymas Informacinės technologijos. Projektinė veikla ; Filmas

Erasmus+ daugiašalis mokyklų partnerysčių projektas „YCT – YES“. Pristatymas Erasmus+ projektas

Tapybos, fotografijos, žemės meno, skulptūros projektas (dailė). Pristatymas Dailės projektai

Integruotas chemijos ir dailės projektas „Gipso liejiniai interjere“. Pristatymas Integruotas dailės ir chemijos projektas

Projektas „Literatūros kūrinys teatro scenoje“.  Pristatymas Lietuvių kalbos projektas

Projektinė veikla muzikos pamokose. Pristatymas Projektai muzikos pamokose

Projektai kūno kultūros pamokose. Pristatymas Projektai kūno kultūros pamokose

Projektas „Nepamiršk parašiuto“. Pristatymas Klasės vadovo veikla