Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Šv. Mišios už amžiną atilsį Rinaldą Burinskienę

Šv. Mišios už amžiną atilsį Rinaldą Burinskienę

„Mums visiems reikia laiko tylai – pamąstyti ir pasimelsti.“
(Motina Teresė)
Šv. Mišios už amžiną atilsį Rinaldą Burinskienę bus aukojamos gruodžio 8 dieną 16 val. šv. Antano Paduviečio bažnyčioje (adresas Radvilėnų pl. 11, Kaunas).
Kviečiame dalyvauti artimuosius, esamus ir buvusius bendradarbius, draugus, chorų vadovus, buvusius mokinius ir visus pažinojusius.
Kauno „Vyturio“ gimnazijos bendruomenės vardu direktorė A. Bancevičienė