Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Laisvės gynėjų dienai 30 metų!

Laisvės gynėjų dienai 30 metų!

Brangus jaunime, jei norite, kad jūsų tauta būtų didi ir laisva, prisimink savo šaknis ir veskite tautą pirmyn!

/Popiežius Pranciškus/

Sausio 13-osios įvykiai yra brangūs kiekvieno lietuvio širdžiai. Tai – Laisvės gynėjų diena.

1991 m. sausio įvykiai svarbūs ne tik Lietuvai, jie svarbūs ir Europai, pasauliui. Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sausio 13 d. įsisegė neužmirštuolę, sveikino lietuvius, sakydama: „ Europa be Lietuvos laisvės gynėjų šiandien atrodytų kitaip“.

Europos lyderiai dėkoja mažytei mūsų šaliai, prieš 3 dešimtmečius kovojusiai už laisvę, ir pabrėžia, kad 1991 m. sausio įvykiai padėjo suvienyti Europą.

Šiais metais Sausio 13-osios minėjimas dėl Covid -19 epidemijos buvo kitoks, bet prasmė ir atmintis išliko.

Mūsų gimnazijos istorijos mokytojai pakvietė „ Vyturio“ gimnazijos bendruomenę Laisvės gynėjų dieną paminėti dalyvaujant pilietinėje akcijoje „ Prisimink. Dalyvauk. Įamžink“. Skatinome kartu su artimaisiais uždegti atminimo žvakutę Laisvės gynėjams, pabūti  „žurnalistais“ –  nufilmuoti savo tėvelių ar senelių pasakojimą apie jų dalyvavimą Sausio 13 įvykiuose, pabūti  „kūrėjais“ – šokti, groti, dainuoti, sukurti eilėraštį, piešti ir taip pagerbti Laisvės gynėjus.

Pilietiškumo akcija „ Prisimink. Dalyvauk. Įamžink“ vyko sausio 7-13 dienomis. Labai džiugu, kad akcijoje dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir jų tėvai, seneliai, broliai ir sesės, įsitraukė kiti gimnazijos mokytojai.

O kūrybos darbų gausa ir įvairovė sužavėjo vertinimo komisiją ir iškėlė nemenką iššūkį, kaip atrinkti pačius geriausius!

Iš akcijos metu atsiųstų ir atrinktų darbų bus sukurtas filmas, kurį pristatysime „ Vyturio“ gimnazijos bendruomenei.

Akcija įrodė, kad „ Vyturio“ gimnazijos bendruomenė yra kūrybinga, dvasinga ir mylinti savo šalį.

 

Istorijos mokytojai Violeta Beišienė, Lina Baliukevičienė, Lauras Bartninkas