Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Integruota istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamoka „Sausio 13-oji prie parlamento“

Integruota istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamoka „Sausio 13-oji prie parlamento“

Laisvės gynėjų diena mūsų gimnazijoje buvo paminėta vykdant įvairias veiklas. Į jas įsitraukė visa gimnazijos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, mokinių artimieji.

Laisvės gynėjų dienos 30 – mečiui paminėti buvo rengiamos ir netradicinės integruotos dalykų pamokos. Sausio 14 d. integruotą istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamoką „Sausio 13-oji prie parlamento“ suorganizavo mūsų gimnazijos bibliotekos vedėja Onutė Kazakevičienė ir bibliotekininkė Audronė Jokubauskienė. Bendradarbiaudamos su istorijos mokytoju Lauru Bartninku, jos pakvietė IIg klasės mokinius susitikti su Ernestu Kuckailiu. Jis yra Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymų centro snaiperių ir taikliųjų šaulių rengimo ekspertas. Tai ne tik karininkas, bet ir knygų autorius. Ernestas Kuckailis domisi Lietuvos ir mūsų kariuomenės istorija, didelį dėmesį savo knygose skiria partizaniniam judėjimui, kuris vyko po II pasaulinio karo, 1941 m. birželio mėnesio sukilimui prieš nacistus, Lietuvos kariuomenės kūrimosi istorijai.

Nuotolinės pamokos svečias Ernestas Kuckailis IIg klasės mokiniams pasakojo, ką jis ir jo šeima išgyveno prieš 30 m., kruvinųjų Sausio 13-osios įvykių metu. Jis pats neseniai buvo grįžęs po tarnybos sovietų armijoje. Buvo jaunas, patriotiškai nusiteikęs, net nedvejodamas stojo į kovą už Lietuvos laisvę. Ernestas Kuckailis pasakojo, kaip kartu su tėčiu ir mama jau nuo pat pirmųjų 1991 m. sausio mėnesio dienų vykdavo iš Kauno, kur tuo metu gyveno, į Vilnių ir ten budėdavo prie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos (parlamento). Dalinosi savo jausmais, išgyvenimais. Labai detaliai „nupiešė“ Sausio 13-osios nakties įvykius.

Laimei, Ernestas Kuckailis ir jo šeima nenukentėjo per tuos tragiškus įvykius, o jo pasakojimai ir liudijimai yra labai vertingi, jaunimą skatinantys sustoti, susimąstyti ir padedantys suprasti laisvės ir nepriklausomybės vertę.

Pamokos pabaigoje mokiniai patys galėjo užduoti klausimus Ernestui Kuckailiui. IIg klasės mokiniai buvo smalsūs ir aktyvūs. Padėkoję svečiui ir su juo atsisveikinę, mokiniai su mokytoju Lauru Bartninku darė pamokos refleksiją. Dalinosi savo įspūdžiais. Išsakė savo nuomonę apie pamoką, apie tai, ką išgirdo. Ši „gyvoji istorija“ jiems visiems patiko, visi džiaugėsi, kad turėjo galimybę pasiklausyti Ernesto Kuckailio ir mokytojui Laurui Bartninkui skyrė užduotį – organizuoti daugiau istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokų su šiuo žmogumi.

Informaciją parengė istorijos mokytojas Lauras Bartninkas

Specialusis paveikslėlis – Stasio Žumbio nuotr.