Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Veikla nuotolinio mokymo metu

[Atnaujinta 2021-01-04]

  • Gimnazijoje priimtas sprendimas ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu Office 365 aplinkoje.

Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktorės 2020-12-28 įsak. nr. V-273 dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2021 m. sausio 1 d. (atsisiųsti PDF)

Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktorės 2020-11-27 įsak. nr. V-250 dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. lapkričio 30 d. (atsisiųsti PDF)

Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktorės 2020-11-20 įsak. nr. V-244 dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. lapkričio 23 d. (atsisiųsti PDF)

  • Visos pamokos prasidės nauju nuotolinio mokymo(si) laiku ir vyks pagal esamą pamokų tvarkaraštį, paskelbtą elektroniniame dienyne „Mano dienynas“. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne „Mano dienynas“.

  • Dėl ugdymo organizavimo pakeitimų sekite informaciją e.dienyne. Norėdami prisijungti prie elektroninio dienyno, spauskite paveikslėlį.