Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Pamokų tvarkaraščiai NM

NUOTOLINIO MOKYMO VAIZDO PAMOKŲ TVARKARAŠČIAI

Pastaba. Direktorės patvirtintuose vaizdo pamokų tvarkaraščiuose karantino metu gali atsirasti pakeitimų, apie kuriuos jus informuos klasių vadovai arba mokytojai.

Vaizdo pamokų tvarkaraštis

Patvirtintas Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktorės 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-76 (spauskite norėdami atsisiųsti / peržiūrėti)

Dorinio ugdymo, dailės, muzikos, dainavimo/instrumentinio muzikavimo, folkloro, technologijų, fizinio ugdymo, žmogaus saugos vaizdo pamokų tvarkaraštis

Balandžio, gegužės mėnesiai (spauskite, norėdami peržiūrėti / atsisiųsti)

Klasių valandėlių tvarkaraštis