Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Knygų ir vadovėlių grąžinimo tvarka

Kauno „Vyturio“ gimnazijos bibliotekos vadovėlių ir knygų grąžinimo tvarka karantino metu

 • Pasibaigus ugdymo procesui, visus mokyklinius vadovėlius ir iš gimnazijos bibliotekos paimtas grožinės literatūros knygas būtina grąžinti į biblioteką.
 • Grąžinami vadovėliai turi būti sutvarkyti (ištrinti papildomi įrašai, suklijuoti) ir nulenktas aplankalas.
 • Kiekvieno vadovėlio gale įrašyta mokinio vardas ir pavardė, klasė, mokslo metai.
 • Grąžinami vadovėliai turi būti suskirstyti pagal pavadinimus (visos to paties dalyko knygos dalys sudėtos iš eilės).
 • Atkreipkite dėmesį į knygoje esantį antspaudą, visos grąžinamos knygos turi būti pažymėtos spaudu Kauno „Vyturio” gimnazijos biblioteka.
 • 1 – 4 klasių mokiniai vadovėlius grąžina savo mokytojoms pagal mokytojų pateiktą grafiką. Grožinės literatūros knygas atiduoda į biblioteką individualiai, iki 2020 m. birželio 19 dienos.
 • 5-8, I-III gimn. klasių mokiniai vadovėlius ir grožinės literatūros knygas grąžina į biblioteką nuo birželio 15 d. iki birželio 19 d. (pagal pateiktą grafiką).
 • Abiturientai knygas ir vadovėlius privalo grąžinti, pasibaigus egzaminų sesijai.
 • Iki karantino pabaigos gimnazijos bibliotekos lankytojai aptarnaujami bekontakčiu būdu. Grožinė literatūra grąžinama į biblioteką (125 kab.), o vadovėliai – į ugdymo karjerai centrą (124 kab.).

Mokinių žiniai:

 • Atnešant knygas priduoti, knygos privalo būti sudėtos į maišelį. Jį pasidėkite ant staliuko su užrašu „Grąžinamos knygos“ ir padiktuokite bibliotekininkei grąžinamų knygų pavadinimus.
 • Grąžintą grožinę literatūrą įdėkite į dėžę „Knygos karantinavimui“ (125 kab.), o grąžintus vadovėlius nuneškite į informacinį centrą (123 kab.) ir išdėliokite pagal pavadinimus ant grindų.
 • Maišelį įmeskite į tam skirtą dėžę prie 123 kab. durų.

Parengė bibliotekos vedėja Ona Kazakevičienė

[Atnaujinta 2021-06-03]