Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

„Tegul gieda mūsų balsai ir darbai, kad galingai sulapotų ateities medis“

„Tegul gieda mūsų balsai ir darbai, kad galingai sulapotų ateities medis“

Stebėjau užsiėmimus, kuriuos Dievas žmonėms lėmė.
Viskas, ką jis daro, yra tinkama savo laikui.
Be to, jis taip įdiegė amžinybę į jų širdį,
Kad žmogus negali perprasti nei pradžios, nei galo
To, ką Dievas daro
/Koh 3.2.4.6-8.10-11/

Prasminga tradicija tapo ketvirtus metus iš eilės prieš Paskutinio skambučio šventę susitikti Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje maldai už Kauno miesto abiturientus, jų tėvus, ugdytojus – visus, kurie mokė, palaikė, lydėjo. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos Apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Šv. Mišiose dalyvavo Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus vadovai, pradinių mokyklų, progimnazijų, pagrindinių mokyklų, gimnazijų vadovai ir mokytojai. Dievo Palaimos savo vaikams meldė ir abiturientų tėvai.
Vyskupas A.Jurevičius visus paskatino padėkoti Dievui už miesto vadovus, ugdytojus, draugus, pasiekimus, įgytas žinias, ateities galimybes. Ragino drąsiai apglėbti gyvenimą tokį, koks jis yra – su visu jo trapumu ir menkumu, o dažnai ir su visais prieštaravimais ir prasmės stoka, kad kiekvienas iš mūsų galėtume duoti vaisių ten, kur esame, kokie esame ir su kuo esame. Šv. Rašto skaitinius, bendruomenės maldą, skaitė skirtingų gimnazijų abiturientai.

Iniciatyvą bendrai maldai šiais metais parodė Kauno „Vyturio“ gimnazija. Šv. Mišių metu giedojo Kauno „Vyturio“ gimnazijos mišrus choras „Vyturys“. Grojo gimnazijos Muzikos skyriaus orkestras, kuriame kartu su mokiniais muzikuoja ir jų mokytojai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė