Sprendimai dėl mokymosi pagalbos užtikrinimo

Siunčiame Švietimo, mokslo ir sporto ministro, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimus: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-21 įsak. Nr. A-192 „Dėl mokinių nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo bendrojo…
Daugiau…