Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Šventieji kalba jaunimui“

Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Šventieji kalba jaunimui“

Kauno „Vyturio” gimnazijoje gegužės 17 d. įvyko respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Šventieji kalba jaunimui”, kurios tikslas – analizuojant katalikų bažnyčios šventuosius, visiems mokytis pažinti ir atpažinti bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybes.

Konferencija prasidėjo gimnazijos mišraus choro „Vyturys“ ir muzikinio skyriaus mokinių ir mokytojų suburto orkestro pasirodymu. Konferencijos dalyvius pasveikino gimnazijos kapelionas kun. Renaldas Šumbrauskis. Kunigų seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus plenariniame posėdyje įtaigiai ir vaizdingai pristatė Šventųjų gyvenimo istorijas, randamas Šventajame Rašte. Konferencijos dalyviai susidomėję stebėjo Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos mokinių inscenizaciją „Šv. Benediktas“.
Daugybė sektinų pavyzdžių atgijo konferencijos dalyvių pranešimuose. Iš Šventųjų (Šv. Bosko, Šv. Klaros, Šv. Kazimiero, Šv. Mykolo, Šv. Pranciškaus ir kt.) gyvenimų mokėsi, jų kančią ir patirtį išgyveno tiek mokiniai, tiek ir jų mokytojai iš Kretingos Pranciškonų gimnazijos, Vilniaus Palaiminto Teofiliaus Matulionio gimnazijos, Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos, Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos, Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos, Kauno r. Neveronių gimnazijos, Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos, Kauno Nemuno mokyklos, Kauno Palemono gimnazijos, Kauno Rokų gimnazijos, Kauno J. ir P. Vileišių mokyklos, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos.
Konferencija „Šventieji kalba jaunimui“ parodė, kad geriausia katechezė – mokytis iš Šventųjų, nes jie kalba ne žodžiais ar pamokslais, o savo gyvenimu.

„Kiekvienas šventasis yra žinia, kurią Šventoji Dvasia semia iš Jėzaus Kristaus turtų ir dovanoja savo tautai“.
Popiežius Pranciškus

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė