Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Programų anotacijos III-IV klasei (2020 – 2022 m.)

Vidurinio ugdymo pasirenkamųjų dalykų ir modulių programų pasiūla 2020 – 2022 metams

Programų anotacijos saugomos Google diske. Norėdami peržiūrėti dokumento turinį, turite prisijungti prie savo Google paskyros.

Programos pavadinimas Paskirtis Dalykas Val. sk. per sav. Mokytojas
Develop your English skills Modulis Anglų kalba 1 Daiva Visockienė
Fizikos kompleksinių uždavinių sprendimas Modulis Fizika 1 Vytautas Baršauskas, Regina Rupkutė
Praktinė geografija Modulis Geografija 1 Lina Melionienė, Jurgita Jurčienė
Informacinės technologijos (IT bendrasis kursas) Pasirenkamasis IT 1 (B) Jolanta Leonavičienė, Jolanta Narauskienė, Dalė Uždravienė
Elektroninė leidyba (IT išplėstinis kursas) Pasirenkamasis IT 2 (A) Jolanta Leonavičienė, Dalė Uždravienė
Programavimas (IT išplėstinis kursas) Pasirenkamasis IT 2 (A) Jolanta Narauskienė
Praktiniai programavimo uždaviniai Modulis IT 1 Jolanta Narauskienė
Istorija aplink mus Modulis Istorija 1 Lauras Bartninkas
Bendrojo raštingumo ugdymas Modulis Lietuvių k 1 Roma Rusteikienė, Vida Saikienė, Janina Stankevičienė,  Reda Lazaravičienė
Matematikos pagrindai Modulis Matematika 1 Danguolė Kazalupskienė, Vilma Kriaučeliūnė
Matematikos žinių sisteminimas ir įtvirtinimas Modulis Matematika 1 Rima Gervė
Filmų ir video kūrimas Pasirenkamasis Menas 2 (B) Jolanta Leonavičienė
Chorinis dainavimas Pasirenkamasis Muzika 2 Vita Rusteikienė
Katalikybė  Pasirenkamasis Tikyba 1 Liucija Grybaitė
Tikyba (Pašaukimai gyvenimui) Pasirenkamasis Tikyba 1 Liucija Grybaitė
Teisė Pasirenkamasis 1 Lauras Bartninkas
Ugdymas karjerai Pasirenkamasis 2 Rūta Bylienė

[Atnaujinta 2022-04-22]