Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Programų anotacijos III-IV klasei (2019)

Vidurinio ugdymo pasirenkamųjų dalykų ir modulių programų pasiūla 2019-2020 mokslo metų individualiam ugdymo planui

 

Programos pavadinimas

 

Paskirtis Dalykas Klasės Val. sk. per sav. Mokytojas
Parazitologija ir bioįvairovė

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis Biologija III-IV 1 Dainius Statkevičius
Biologija plačiau

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Modulis Biologija III-IV 1 Dainius Statkevičius
Pagilink chemijos žinias

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Modulis Chemija III -IV 1 Jolanta Žemaitienė
Pašaukimai gyvenimui

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis Dorinis ugdymas (tikyba) III-IV 1 Liucija Grybaitė
Katalikybė ir pasaulio religijos

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis Dorinis ugdymas (tikyba) III-IV 1 Virginija Petrulienė
Fizikos kompleksinių uždavinių sprendimas

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Modulis Fizika III – IV 1 Regina Rupkutė
Praktinė geografija

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Modulis Geografija III-IV 1 Lina Melionienė,

Jurgita Jurčienė

Istorijos šaltinių analizė

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Modulis Istorija III-IV 1 Lauras Bartninkas
Šiuolaikinis politinis gyvenimas

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Modulis Istorija III-IV 1 Lauras Bartninkas
Informacinės technologijos

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis IT III-IV 1 (B) Jolanta Leonavičienė

Dalė Uždravienė

Jolanta Narauskienė

Elektroninė leidyba

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis IT III-IV 2 Jolanta Leonavičienė

Dalė Uždravienė

Programavimas

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis IT III-IV 2 Jolanta Narauskienė
Praktiniai programavimo uždaviniai

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Modulis IT III-IV 1 Jolanta Narauskienė
Bendroji kūno kultūra

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis Kūno kultūra III-IV 2 Dalia Ziberkaitė
Tinklinis

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis Kūno kultūra III-IV 2 Dalia Ziberkaitė
Krepšinis

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis Kūno kultūra III-IV 2 Arūnas Jakas
Lengvoji atletika

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis Kūno kultūra III-IV 2 Skaidrė Daukšienė
Rašinys: kūrimas ir redagavimas

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Modulis Lietuvių kalba ir literatūra III-IV 1 Roma Rusteikienė
Bendrojo raštingumo ugdymas

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Modulis Lietuvių kalba ir literatūra III-IV 1 Vida Saikienė
Matematikos pagrindai

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Modulis Matematika III – IV 1 Vilma  Kriaučeliūnė,

Danguolė Kazalupskienė

Matematikos žinių sisteminimas ir įtvirtinimas

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Modulis Matematika III – IV 1 Rima Gervė
Filmų ir video kūrimas

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis Menai III-IV 2 (B) Jolanta Leonavičienė
Dailė

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis Menai III – IV 2 (B) 3 (A) Jurgita Stravinskienė,

Vitalija Paulaitienė

Meninė fotografija

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis Menai III – IV 2 (B) 3 (A) Jurgita Stravinskienė,

Vitalija Paulaitienė

Grafinis dizainas

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis Menai III – IV 2 (B) 3 (A) Jurgita Stravinskienė,

Vitalija Paulaitienė

Muzikos raiška

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis Menai III-IV 1 Ingrida Senikienė
Kompiuterinės muzikos technologijos

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis Menai III-IV 2 Tadas Balaišis
Tekstilė ir apranga

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis Technologijos III-IV 2 Asta Čibirienė
Turizmas ir mityba

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis Technologijos III-IV 2 Aušrelė Petronytė
Medienos tekinimas

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis Technologijos III-IV 1 Rimvydas Ambrulis
Anglų kalbos vartosena

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Modulis Užsienio kalbos III-IV 1 Vilma Gudelienė,

Vaida  Paulauskienė,

Daiva Visockienė

Teisė

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis III-IV 1 Lauras Bartninkas
Braižyba  

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis III – IV 2 Jurgita Stravinskienė,

Vitalija Paulaitienė

Retorika (iškalbos menas)

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis III-IV 1 Eligija Butkutė-Tamulienė
Karjeros programa

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis III-IV 1 Rūta Bylienė
Kinologijos pagrindai 

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis III-IV 1 Dainius Statkevičius
Ekonomika ir verslumas

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis III-IV 2 Sandra Paštuolytė
MMB „Įgyvendink idėją“

(peržiūrėti / atsisiųsti anotaciją)

Pasirenkamasis NU III-IV 2 Sandra Paštuolytė