Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Elektroniniai mokymo/si ištekliai

Laisvai prieinamas nacionalinis skaitmeninis ugdymo turinys (rekomenduoja ŠMSM)

Emokykla

http://lom.emokykla.lt/public/

skaitmeninių priemonių paieška
Ugdymo sodas

https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones

mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams
http://www.vedlys.smm.lt/ projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga
Egzaminai.lt

https://egzaminai.lt/668/

https://egzaminai.lt/692/

https://egzaminai.lt/610/

Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai
Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainė  https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis nuorodos į kitą metodinę medžiagą nuotoliniam mokymui pagal dalykus, skaitmeninės aplinkos, gerosios patirties sklaida
Khan Academy https://www.khanacademy.org/ atvirieji ištekliai kitomis kalbomis (anglų k.)
European Schoolnet (EUN)

http://www.eun.org/

atvirieji ištekliai kitomis kalbomis
http://lreforschools.eun.org/web/guest atvirieji ištekliai kitomis kalbomis
https://tinyurl.com/toxp835 nuorodos į metodines priemones pagal bendrąsias programas

Elektroniniai vadovėliai

Informacinės technologijos http://it.vadoveliai.lt/
Gamtos mokslų kursas 7-8 klasėms http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

Lietuvių kalba ir literatūra http://lietuviukalbairliteratura.lt/

http://klase.puslapiai.lt/kalbos-pamokoms/

Lietuvių kalbos kultūra http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/lt/
Literatūros skaitiniai 5-8 klasėms http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
Lietuvių kalbos kursas 5-6 ir 7-8 klasėms http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/

http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/

Lietuvių kalba 9-12 klasėms http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/lietuviu-kalba/
Biologija 9-12 klasėms http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
Fizika  9-12 klasėms http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/fizika/
Istorija 9-12 klasėms http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/istorija/
Chemija  http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/chemija/
Geografija http://geografija.lt

http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/

Matematika 9-10 klasėms http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/matematika/

Mokymo/ si ištekliai mokiniams ir mokytojams

Skaitmeninės mokymo priemonėshttp://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/SMP.aspx

Testų kūrimo ir vykdymo sistema etest.lt http://www.etest.lt/
Skaitmeninės mokymo priemonės, seminarai mokytojams portalas eMokykla
Lietuvių kalbos mokymosi ištekliai, patarimai moksleiviams, mokomieji filmai https://mokovas.wordpress.com/

https://mokovas.wordpress.com/mediateka/filmoteka/mokomieji-filmai/

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/index.htm

Video pamokos internete (vadovėliai, pamokos uždaviniai ir t. t.) http://vaizdopamokos.lt/

https://sites.google.com/site/itvtzg/sekmes-pamokos

Edukacija ir pramogos internete (muziejai, bibliotekos, kino filmų sąrašai, parodos, svetainės lituanistams ir t.t.) https://namuose.eu/

https://www.lrt.lt/mediateka

Išmanioji mokykla https://ismaniojimokykla.lt/
Youtube kanalai (edukaciniai filmukai, sportas namuose, mokytojo TV ir kt.) https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU 

Mokytojo TV transliacijų įrašai

http://mokytojotv.blogspot.com/

Kūrybingumo mokykla https://kurybingumomokykla.lt/