Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Priėmimas 2019-2020 m.m.

[Atnaujinta 2019-06-07]

Priėmimas į Kauno „Vyturio“ gimnaziją, kaip ir visas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, pradedamas 2019 m. kovo 7 d. 12.00 val.

Kauno „Vyturio gimnazija, įgyvendinanti katalikiško ugdymo elementus, priima asmenis iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos laisvu mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu.

Prašymų priėmimas

Prašymus dėl priėmimo 2019–2020 m. m. į visas klases galima teikti per priėmimo sistemą nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt

Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per priėmimo sistemą, prašymą galima pateikti gimnazijos raštinėje darbo valandomis.
Pastaba. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Pateikiami dokumentai

  1. Prašymas
  2. Išsilavinimą liudijantis dokumentas (pažymėjimas)
  3. Medicininė pažyma (iki rugsėjo 15 d.)

Priėmimo mokytis Kauno „Vyturio“ gimnazijoje tvarkos aprašas
Dokumentas Priėmimo mokytis tvarkos aprašas 2019

Priėmimo komisija
Dokumentas Priėmimo komisija 2019

Priėmimo mokytis komisijos darbo reglamentas
Dokumentas Priėmimo komisijos darbo reglamentas 2019

Registruotų prašymų tikrinimo vartotojo vadovas
Dokumentas Registruotų prašymų tikrinimo vadovas

2019-2020 m. m. klasių komplektų ir mokinių skaičius 

2019-2020 m.m. klasių komplektų ir mokinių skaičius (1)