Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Priėmimas 2022-2023 m. m.

Priėmimas į Kauno „Vyturio“ gimnaziją, kaip ir visas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, pradedamas nuo 2022 m. kovo 15 d. 

Prašymus pradėti mokytis „Vyturio“ gimnazijoje 2022-2023 m. m. galima teikti nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d. elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą http://imokykla.kaunas.lt

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Kauno „Vyturio“ gimnazija, įgyvendinanti katalikiško ugdymo elementus, priima mokytis asmenis iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos laisvu mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu.

Pateikiami dokumentai

  1. Prašymas
  2. Išsilavinimą liudijantis dokumentas (pažymėjimas)
  3. Medicininė pažyma (iki rugsėjo 15 d.)

Dokumentai priimami gimnazijos raštinėje (Taikos pr. 51, Kaunas) darbo dienomis 8.00-16.00 val.

Informacija atvykstantiems apie švietimo pagalbą

Direktorės įsakymai dėl priėmimo mokytis 2022-2023 m. m. gimnazijoje:

Direktorės įsakymas dėl priėmimo mokytis į Kauno „Vyturio“ gimnaziją 2022-2023 mokslo metais organizavimo

Priėmimo mokytis į Kauno „Vyturio“ gimnaziją tvarkos aprašas

Asmenų priėmimo mokytis į Kauno „Vyturio“ gimnaziją 2022-2023 mokslo metais komisijos darbo reglamentas