Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Priėmimas į gimnaziją 2021-2022 mokslo metams

Priėmimas į Kauno „Vyturio“ gimnaziją, kaip ir visas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, pradedamas nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12 val.

Prašymai pradėti mokytis „Vyturio“ gimnazijoje 2021-2022 m. m. registruojami elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą http://imokykla.kaunas.lt

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Kauno „Vyturio“ gimnazija, įgyvendinanti katalikiško ugdymo elementus, priima mokytis asmenis iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos laisvu mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu.

Pateikiami dokumentai

  1. Prašymas
  2. Išsilavinimą liudijantis dokumentas (pažymėjimas)
  3. Medicininė pažyma (iki rugsėjo 15 d.)

Dokumentai priimami gimnazijos raštinėje (Taikos pr. 51, Kaunas) darbo dienomis 8.00-16.00 val.

Direktorės įsakymai dėl priėmimo mokytis 2021-2022 m.m. gimnazijoje:

Mokinių ir klasių komplektų skaičius 2021-2022 m.m.(patvirtinta Kauno miesto savivaldybės)