Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Nuotolinis mokymas

[Paskelbta 2020-03-23, atnaujinta 2020-08-31]

Interneto svetainėje skelbiamos informacijos apie nuotolinio mokymo organizavimą puslapiai:

VEIKLA NUOTOLINIO MOKYMO METU

PASIRENGIMAS NUOTOLINIAM MOKYMUI

NUOTOLINIO MOKYMO TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIS MOKYMAS MUZIKOS SKYRIUJE

KONTAKTINIAI ASMENYS

MOKYMO/SI APLINKOS IR PROGRAMOS

SKAITMENINĖS PRIEMONĖS, SKIRTOS DIRBTI SU SPEC.POREIKIŲ MOKINIAIS

REKOMENDACIJOS TĖVAMS – gimnazijos psichologių patarimai dėl nuotolinio mokymosi namuose

KITA SVARBI INFORMACIJA. Microsoft office / Teams programos naudojimas

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) VADOVAS (parengtas NŠA 2020-08-20)

  • Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklalapis apie nuotolinio mokymo organizavimą

https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis

  • ŠMSM raštas „Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“ (2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372)

https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf