Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Nuotolinis mokymas

[Paskelbta 2020-03-23, atnaujinta 2020-05-12]

Interneto svetainėje skelbiamos informacijos apie nuotolinio mokymo organizavimą nuorodos

Meniu „Nuotolinis mokymas“ mygtukai:

VEIKLA NUOTOLINIO MOKYMO METU – bendrojo pobūdžio informacija apie mokytojų ir mokinių veiklą nuotolinio mokymo metu

PASIRENGIMAS NUOTOLINIAM MOKYMUI – pasirengimo nuotoliniam mokymui priemonių planas

NUOTOLINIO MOKYMO TVARKOS APRAŠAS – direktorės patvirtintas nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

NUOTOLINIS MOKYMAS MUZIKOS SKYRIUJE – muzikos skyriaus nuotolinio mokymo tvarkos aprašas, ugdymo planas, grupinių pamokų tvarkaraštis

KONTAKTINIAI ASMENYS  – kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo

MOKYMO/SI APLINKOS IR PROGRAMOS – komunikavimo ir vaizdo konferencijų įrankiai, mokymosi platformos

MOKYMO/SI APLINKOS IR PROGRAMOS ->ELEKTRONINIAI MOKYMO/SI IŠTEKLIAI – laisvai prieinamas nacionalinis ugdymo turinys, skaitmeniniai vadovėliai, kiti ištekliai

PAMOKŲ TVARKARAŠČIAI  – klasių vadovų virtualių susitikimų / klasių valandėlių su auklėtiniais tvarkaraštis

MOKYMO PLANAI – teminiai planai, nuotolinio mokymo planai ir kt.

REKOMENDACIJOS TĖVAMS – gimnazijos psichologių patarimai dėl nuotolinio mokymosi namuose

KITA SVARBI INFORMACIJA. ZOOM NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

 

  • Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklalapis apie nuotolinio mokymo organizavimą

https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis

  • ŠMSM raštas „Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“ (2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372)

https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf