Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Nuotolinis mokymas Muzikos skyriuje

[Atnaujinta 2020-11-27]

Gimnazijoje priimtas sprendimas dėl ugdymo organizavimo nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 6 d.

Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktorės 2020-11-27 įsak. nr. V-250 dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. lapkričio 30 d. (atsisiųsti PDF)

Muzikos skyriaus formalųjį švietimą papildančios programos vyks:

  • individualios dalykų pamokos – kontaktiniu būdu gimnazijoje;
  • grupinės pamokos (muzikos teorija, solfedžio) – nuotoliniu būdu.

Kontaktinis ugdymas(is) gimnazijoje organizuojamas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, todėl mokytojai ir mokiniai pamokų ir pertraukų metu privalo dėvėti kaukes.

Kontaktinis asmuo, konsultuojantis dėl nuotolinio mokymo Muzikos skyriuje

Reda Labanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  | Darbo laikas 8.00 – 17.00 val., pietų pertrauka 12.00-12.30 val. | El.paštas vyturys.muzika@gmail.com, tel. +370 37 331896

Muzikos skyriaus nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

Dokumentas „Muzikos skyriaus paslaugų teikimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Siekiant užtikrinti visų mūsų saugumą, prašome Jūsų užpildyti deklaraciją (“TĖVŲ DEKLARACIJA”). Deklaraciją paduoti muzikos pagrindinio dalyko mokytojui arba atsiųsti elektroniniu paštu  vyturys.muzika[eta]gmail.com

TĖVŲ DEKLARACIJA (atsisiųsti)