Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Muzikos skyriaus dokumentai

Gimnazijoje vykdomos formaliosios muzikinio ugdymo programos Muzikos skyriuje. Ugdymas vykdomas pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. T-292 „Dėl leidimo Kauno „Vyturio“ vidurinei mokyklai vykdyti formaliąsias muzikinio ugdymo programas“.

Muzikos skyriaus ugdymo planas

Mokinių priėmimo tvarka

Muzikos skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktorės 2020-08-31 įsakymu nr. V-152.

Kauno „Vyturio“ gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2020 m. rugsėjo 2 d. protokolo Nr. 9 nutarimu patvirtintas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 17,00 Eur mėnesinis mokestis už teikiamas formaliojo švietimą papildančias ir neformaliąsias muzikinio ugdymo programas Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriuje.

 

[Atnaujinta 2021-09-06]