Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Muzikos skyriaus dokumentai

Gimnazijoje vykdomos formaliosios muzikinio ugdymo programos Muzikos skyriuje. Ugdymas vykdomas pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. T-292 „Dėl leidimo Kauno „Vyturio“ vidurinei mokyklai vykdyti formaliąsias muzikinio ugdymo programas“.

Muzikos skyriaus ugdymo planas 2020-2021 m.m.

Muzikos skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas kauno „Vyturio“ gimanzijos direktorės 2020-08-31 įsakymu nr. V-152.

Kauno „Vyturio“ gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2020 m. rugsėjo 2 d. protokolo Nr. 9 nutarimu patvirtintas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 17,00 Eur mėnesinis mokestis už teikiamas formaliojo švietimą papildančias ir neformaliąsias muzikinio ugdymo programas Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriuje.