Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Kviečiame mokytis 9 (I gimnazijos) klasėje!

Kviečiame mokytis 9 (I gimnazijos) klasėje!

Dar yra vietų pageidaujantiems 2020-2021 mokslo metais mokytis Kauno „Vyturio“ gimnazijos I (9) klasėje.

  • Akademinių gebėjimų stiprinimas atsižvelgiant į mokinių poreikius;
  • Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas dalyvaujant tarptautinėse Erasmus + projektinėse veiklose;
  • Anglų kalbos mokymas(is) remiantis Oxford University priemonėmis. Nuolatinis anglų kalbos testavimas bei lygio nustatymas Oxford University mokymo(si) platformoje Oxfordlearn;
  • Vertybinių nuostatų ugdymas dalyvaujant kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo užsiėmimuose, skatinant mokinių savanorystę, dalyvaujant mokinių savivaldoje, moksleivių ateitininkų ir maironiečių organizacijose.
  • Teikiama kryptinga psichologinė, socialinė, pedagoginė pagalba;
  • Galimybė tobulinti savo gebėjimus neformaliojo ugdymo užsiėmimuose: meninės raiškos (dailės, technologijų, chorinio dainavimo, etnokultūros), sportinės veiklos (krepšinis, sportiniai žaidimai, lengvoji atletika, futbolas).

Daugiau informacijos apie priėmimą – svetainės puslapyje PRIĖMIMAS

Kauno „Vyturio“ gimnazija
Adresas: Taikos pr. 51, Kaunas
Tel. nr.: +370 37 332572, +370 37 332692
El. paštas: vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt