Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Konferencija suvalstybintos muzikos mokyklos šimtmečiui paminėti

Kauno „Vyturio“ gimnazijos muzikos skyrius kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru 2020 metų gruodžio 2 dieną suvalstybintos muzikos mokyklos šimtmečio datai paminėti surengė virtualią respublikinę konferenciją „Muzikos mokyklų aktualijos suvalstybintos muzikos mokyklos 100–mečio kontekste“.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Savo įspūdžiais apie konferenciją pasidalino:

Aldona Didžiulytė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos muzikos skyriaus fortepijono mokytoja ekspertė – skaitykite Kauno pedagogų kvalifikacijos centro svetainėje www.kpkc.lt [paskelbta 2020-12-07]

Kauno „Vyturio“ gimnazijos fortepijono mokytojos metodininkės Aušros Banaitienės parašytą straipsnį skaitykite svetainėje www.pianistas.lt [paskelbta 2020-12-16]

Trumpas konferencijos reziumė -„Vyturio“ gimnazijos muzikos skyriaus tinklaraštyje [paskelbta 2020-12-10]

Vaizdo pranešimai

Muzikos mokyklų aktualijos Lietuvos suvalstybintos muzikos mokyklos 100-mečio kontekste. 1S.: https://youtu.be/gPGA5xcjS1Q

Muzikos mokyklų aktualijos Lietuvos suvalstybintos muzikos mokyklos 100-mečio kontekste. 2S.: https://youtu.be/q8PNJKs195E