Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Konferencija – forumas „Įtraukusis ugdymas: žinojimas, veikimas, tikėjimas – vartai į vaiko sėkmę“

Konferencija – forumas „Įtraukusis ugdymas: žinojimas, veikimas, tikėjimas – vartai į vaiko sėkmę“

Vasario 18 d.10 val. „Vyturio“ gimnazija, bendradarbiaudama su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, nuotoliniu būdu organizuoja respublikinę konferenciją – forumą „Įtraukusis ugdymas: žinojimas, veikimas, tikėjimas – vartai į vaiko sėkmę“.

Plenariniame posėdyje pranešimą skaitys ŠMSM vyriausioji specialistė Daiva Vaišnorienė, Kauno PPT direktorė Raimunda Žiulytė ir respublikinio projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ komanda. Po plenarinio posėdžio vyks pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, menų mokytojų, pagalbos vaikui specialistų forumas: metodų, mokymo įrankių ir kitokios vertingos patirties pasidalijimas ir pristatymas sekcijose (Zoom’o kambariuose).

Kviečiame aktyviai jungtis prie konferencijos – forumo, dalintis savo darbo metodais, skaitmeniniais įrankiais, komandos formavimo ir kt. patirtimis, kurios pasiteisino dirbant ne tik su SUP turinčiais mokiniais, bet ir su itin gabiais, taip pat nemotyvuotais ar kitų mokymosi sunkumų turinčiais vaikais.

Užsiregistravusiems dalyviams prisijungimo nuoroda į konferenciją, bus atsiųsta registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu. Konferencijos dalyviams ir pranešėjams bus išduodamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro elektroninės pažymos.

KONFERENCIJOS NUOSTATAI

Kontaktinis asmuo:

Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Belevičiūtė,
el. p.: violeta.beleviciute@vyturiogimnazija.lt
tel. Nr. 8 611 12248.