Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Kauno „Vyturio“ gimnazija sukvietė Lietuvos muzikos mokytojus

Kauno „Vyturio“ gimnazija sukvietė Lietuvos muzikos mokytojus

Lapkričio 22 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno „Vyturio“ gimnazija sukvietė Lietuvos bendrojo ugdymo ir meno mokyklų muzikos mokytojus į respublikinę muzikos mokytojų ir mokinių metodinę – praktinę konferenciją „Inovacijos muzikos pamokoje“, skirtą šv. Cecilijos dienai paminėti.

Plenariniame posėdyje pranešimą skaitė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto doc. dr. Sandra Rimkutė-Jankuvienė. Lektorė pristatė inovatyviausius mokymo(si) metodus, IT kompiuterinių muzikinių programų galimybes. Kartu su gimnazijos mokiniais pademonstravo, kaip galima išnaudoti savo išmaniuosius telefonus atsisiunčiant muzikines programas. Mokiniai per gana trumpą laiką sukūrė muzikines melodijas, improvizavo ir pateikė jas konferencijos dalyviams. Gimnazijos mišrus choras ir orkestras konferencijos dalyviams parengė muzikinę programą.

Po plenarinio posėdžio konferencijos dalyviai išsiskirstė į darbo grupes, kur dalinosi savo darbo patirtimi: IT galimybių naudojimu pamokose ir neformaliojo vaikų ugdymo veikloje, išbandė kompiuterines muzikines programas, mokėsi įrašų ir fonogramų gaminimo. Meno mokyklų mokytojai ir mokiniai dalyvavo vokalinio meno, fortepijono, smuiko, akordeono, gitaros, kanklių ir pučiamųjų instrumentų meistriškumo kursuose.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Belevičiūtė