Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Katalikiškų mokyklų festivalis Šiluvoje

Katalikiškų mokyklų festivalis Šiluvoje

Tradiciniu tampantis Lietuvos katalikiškų mokyklų festivalis Šiluvoje „Ten, kur Viešpaties dvasia, ten ir laisvė“ sukvietė apie 1500 jaunų širdžių į Dievo Motinos šventovę. Mūsų gimnazijos bendruomenė  prisidėjo prie renginio organizavimo, ruošdama mokinius giedoti jiems skirtose Šv. Mišiose. Jaunuoliai  festivalį pradėjo rugsėjo 13 dieną piligrimine eisena nuo Katauskių kaimo iki Šiluvos šventovės. Jaunieji piligrimai, pasipuošę mokyklų atributika ir vėliavomis, keliavo į Šiluvą pėsčiomis apie 8 kilometrus. Piligrimus pasitiko kunigai, pasiruošę jaunuolius priimti atlikti susitaikinimo sakramentą, o aikštėje, priešais baziliką, katechezę jaunimui vedė kunigas A.  Gudaitis SJ. 
Vidudienį iškilmingai vyko Šv. Mišių liturgija, kuriai vadovavo Kauno Arkivyskupas Lionginas Virbalas. Ganytojas kvietė Lietuvos jaunimą ir vaikus atsiliepti į Dievo Motinos kvietimą – drąsiai pagarbinti Jos Sūnų Jėzų Kristų. Po Eucharistijos mokiniai pietavo Šiluvos gimnazijos stadione, vaišinosi kareiviška koše, o mažieji  piligrimai žaidė judrius žaidimus bei dirbo kūrybinėse dirbtuvėse. Gimnazistai  aktyviai dalyvavo jiems paruoštose teminėse paskaitose ir bendravo su kitų šalies mokyklų mokiniais.
Bendrystė, malda ir gera nuotaika lydėjo jaunimą visą dieną. Šventės pabaigoje aikštėje esantys mokiniai pasikeitė atsivežtomis skarelėmis, ant kurių užrašė vieni kitiems palinkėjimus ir savo kontaktus bei pažadėjo melstis visus metus už Šiluvoje sutiktą naują draugą.
Šis katalikiškų mokyklų festivalis antrus metus iš eilės pakvietė jaunus žmones atnaujinti savo draugystę su Dievo Motina Marija ir Jėzumi, pavedant savo širdis, gyvenimus ir prasidėjusius mokslo metus Viešpaties malonei.
 
Tikybos mokytoja Virginija Petrulienė

 

One Response

  1. Rita parašė:

    Buvo linksma ir smagu!

Komentuoti negalima.