Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Katalikiškų mokyklų festivalis Šiluvoje „Būkite drąsūs sekti Jėzumi“

Katalikiškų mokyklų festivalis Šiluvoje „Būkite drąsūs sekti Jėzumi“

Vykstant Šilinių atlaidams, rugsėjo 12 dieną, Šiluvos miestelis vėl sulaukė gausaus būrio moksleivių iš visos respublikos, kurie, lydimi savo mokytojų, atvyko į Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo šventovę padėkoti Dievo Motinai už globą ir patirtas malones.

Mūsų gimnazistai jau nuo pirmųjų rugsėjo dienų intensyviai ruošėsi šiam festivaliui, repetavo liturgines Šv. Mišių giesmes, nes šiais metais mums teko atsakomybė paruošti choristus šlovinimui, pagrindinėms Šv. Mišioms. „Vyturio“ choristų Šiluvoje gretas papildė ir kiti Kauno, Panevėžio, Šiaulių jaunieji dainorėliai. Jungtiniam chorui Šv. Mišiose vadovavo mūsų gimnazijos choro vadovė Violeta Belevičiūtė. Giesmėms akompanavo gimnazijos muzikos skyriaus mokytojai ir mokiniai.

Atvykus į Dievo Motinos šventovę, mus pasitiko diakonas Martynas Povylaitis, kuris mokiniams papasakojo apie čia įvykusį Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą ir palydėjo visus į koplyčią asmeninei maldai su Dievo Motina. Eucharistijoje, kuriai vadovavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, buvo meldžiamasi už katalikiškų mokyklų moksleivius ir visą jaunimą, kad nebijotų apsispręsti už Kristų. Vyskupas homilijoje kvietė jaunus žmones išsilaisvinti nuo telefonų, televizorių ir drąsiai siekti savo svajonių, eiti į pasaulį, nebijoti rizikos, priimti iššūkius ir pasitikėti Mergelės Marijos vedimu ir Jėzaus gailestingumu. Dvasininkų palaiminti, padrąsinti ir įkvėpti mokiniai po Šv. Mišių bendravo, dalyvavo užsiėmimuose Šiluvos gimnazijoje ir šalia jose esančiose erdvėse.

Visą dieną trunkantis džiaugsmingas Lietuvos mokinių šurmulys, šypsenos, bendra giesmė ir asmeninė malda užtvindė Šiluvą ir kvietė jaunus žmones tapti vilties ir džiaugsmo lašeliais savo miestuose, mokyklose ir šeimose, kartu su Mergele Marija artėti prie Jėzaus, kuris yra tikrasis Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

Tikybos mokytoja Virginija Petrulienė

Jaunimas Šiluvoje 2019