Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Ką Šv. Jonas Bosko kalba jaunimui šiandien?

Ką Šv. Jonas Bosko kalba jaunimui šiandien?

Besiruošdami minėti „Boskadienį“ (sausio 31 dieną), 5-8 klasių mokiniai tikybos pamokose prisiminė mūsų gimnazijos globėjo – šventojo kunigo Jono Bosko gyvenimą, jo nuveiktus darbus ir tolimesnę saleziečių bendruomenės veiklą bei jos svarbą, ruošiant jaunus žmones gyvenimui –  stengiantis kasdien gyventi pagal kun. J. Bosko siekį būti „gerais krikščionimis ir garbingais piliečiais“.

Mokiniai skaitė, aptarė ir savarankiškai analizavo juos sujaudinusias Šventojo sentencijas. Žemesnių klasių mokiniai savo mintis ir žavesį Šventuoju vaizdavo piešiniais. Kviečiame susipažinti su mokinių įžvalgomis, kaip jie šiandien supranta Šventojo patarimus.

Tikybos mokytoja Virginija Petrulienė

Mokinių mintys:

Rojus nėra skirtas tinginiams.“ (J. Bosko)  Apie šitą mintį galvoju, kad norint patekti į rojų, žmonėms reikia padaryti daug gerų darbų ir nepakanka tik tikėjimo Dievu. (Arminas)

„Darykite, ką galėsite. Dievas padarys tai, ko negalime mes.“ (J. Bosko) Manau, mums reikia daryti gerus darbus, o ko negalime padaryti, reikia pasitikėti Dievo pagalba.  (Arminas)

„Daugiau pasieksite mylinčiu žvilgsniu ir drąsinančiu žodžiu nei daugybe pabarimų.“ (J. Bosko) Man aptinka ši kunigo Bosko mintis, nes ji mane labiau motyvuoja elgtis gerai. (Arminas)

„Yra du sparnai, keliantys į dangų – Išpažintis ir Komunija“. (J. Bosko) Pritariu Bosko minčiai, kad tikrai išpažintis ir komunija padeda net ir vaikams labiau eiti prie Dievo. (Arminas)

„Gyvenimas tai dievo dovana, taigi jei Viešpats mus pašaukė į gyvenimą, vadinasi, gausiai apdovanojo“. (J. Bosko) Aš pasirinkau šią mintį dėl to, nes visiškai su ja sutinku. Mano manymu, kiekvienas žmogus turėtų mokytis, kaip prasmingai išnaudoti gyvenimo dovaną, gyventi taip, tarsi kiekviena akimirka būtų svarbiausia ir paskutinė. (Emilija)

„Rojus nėra skirtas tinginiams“. (J. Bosko) Aš nelabai pritariu šiai minčiai. Manau, kad tinginiai nieko nedarydami nieko blogo kitiems nepadaro. Galbūt tinginiai sugalvoja, kaip mažiau save apsunkinti ir padaryti tą patį darbą paprasčiau ir lengviau? (Gustas)

„Darbuotis reikia taip, lyg niekada nemirtum, gyventi taip, lyg mirtum kasdien“. (J. Bosko) Ši citata man atrodo labai prasminga, nes kunigas primena, kad amžinai negyvensime. Reikia išmokti planuoti laiką – darbą ir laisvalaikį. Pavyzdžiui, nereikia viso gyvenimo praleisti darbe, nes visų pasaulio pinigų neuždirbsime. Reikia rasti laiko sau, kitiems žmonėms ar Dievui. (Ema)

„Darykite, ką galėsite. Dievas padarys tai, ko negalime mes“. (J. Bosko) Manau, norima pasakyti, kad mums reikia pasitikėti Dievu ir nebijoti su juo bendradarbiauti. Tai reiškia, kad turime daryti viską patys, o kas ne mūsų valioje palikti Dievui… (Silvija)

„Rojus nėra skirtas tinginiams“. (J. Bosko) Mano nuomone, šis sakinys labai tinka  vaikams, nes ši kunigo mintis paaiškina, kad jeigu dirbsi stipriai ir iš širdies – pakliūsi į Rojų. Jeigu pats tiki, kad gali įveikti užduotį ir to stengiantis sieki, mano nuomone, tai ir yra dorybė, ko mokė savo vaikus Jonas Bosko.  (Ugnė)

„To, ką paaukojame Viešpačiui, niekada neatsiimkite“. (J. Bosko) Šventas Jonas Boskas norėjo pasakyti, kad ką mes atidavėme Viešpačiui, to neturėtume gailėtis praradę, nes tai mums duos ir naudos. Dievas man davė muziką, o aš dėl jos Jam atidaviau dalį savo kūno, proto ir širdies. Muzika yra mano didžiausia meilė (bet ir kančia). Nors kartais viską norisi mesti šalin, bet negali, nes kas jau duota, neatgrąžinama. (Benigna)

„Rojus nėra skirtas tinginiams“. (J. Bosko) Aš su juo susitinku. Kad būtum geras žmogus, turi būti darbštus. Manau, kad ir kiek tu tikėtum Dievu, eitum į bažnyčia, kad ir kiek tu meldiesi, Dievas tavęs nepriims į dangų, jeigu tu būsi blogas žmogus ir nesistengsi kitoks būti. Nepakanka mylėti Dievą. Reikia ne tik juo tikėti, bet ir stengtis dirbti su savimi, kad būtum geras. Manau, kad tik padėdamas kitiems, mylėdamas kitus, užjausdamas kitus ir stengiantis būti pačiu geriausiu žmogumi, koks tik gali būti visose situacijose, gali patekti į Dangų ir to pasiekti gali tik Dievas. ( Greta)

„Rojus nėra skirtas tinginiams“. (J. Bosko) Man ši frazė patinka, nes yra paslėpta mintis, jog Rojų reikia užsitarnauti darbais. (Augustė)

„Rojus nėra skirtas tinginiams“. (J. Bosko) Aš su šia Šventojo mintim sutinku. Norint  patekti į Rojų, reikia padėti kitiems, patarti ar išklausyti. Turime darbus dirbti ne tik sau, bet galvoti apie visų bendrą gėrį. Tai darant Rojus atvers tau duris. (Rūta)

„Jei nori jaustis laimingas, nusipelnyk tai savo geraširdiškumu, mylėk draugus, būk kantrus ir kilnus su priešais, verk su verkiančiais, nepavydėk kitiems jų sėkmės, visiems daryk gera ir niekam nelinkėk bloga“. (J. Bosko) Aš šią mintį suprantu taip, kad dėl kitų turime stengtis ir padėti. Nedaryti dalykų, kurių nenori daryti tu ir kiti žmonės. Stenkis dėl kitų žmonių, padėk jiems, paprašyk jų pagalbos, paklausk, domėkis. Elkis taip, kaip norėtum, kad ir su tavimi elgtųsi. Nebūtinai tas pats žmogus padės gyvenime toje pačioje situacijoje. Būk su visais vienodas, nebandyk būti toks, koks nesi iš tikrųjų. Kiekvienas žmogus yra individualus, todėl elkis su visais gražiai. (Ieva)

Daugiau pasieksite mylinčiu žvilgsniu ir drąsinančiu žodžiu nei daugybe pabarimų.“ (J. Bosko)

Su Jono Bosko mintimi sutinku, kadangi jei žmogų girsite ir pastebėsite daugybę gerų veiksmų, kuriuos jis yra padaręs, tada jam pačiam norėsis daryti gera ir labiau stengtis, nes jis žinos, kad tai yra pastebima ir vertinama. Manau, kad kiekvienam žmogui reikia įvertinimo, paskatinimo, pagyrimo, nes blogi žodžiai žmonių nepakeičia į gera. (Akvilė)

 „Tas, kas nori būti mylimas, turi parodyti, kad myli“. (J. Bosko) Man meilė yra viskas. Netgi ir pykčiai, ir problemos, manau, jos susidaro, kai būna per daug meilės. Meilę rodau visiems, pasakau, jog šiandien gražiai atrodai ar kokį kitą komplimentą. Prieš miegą visada pabučiuoju mamą, tėtį, sesę ir savo šuniuką Belą, nes tokiu būdu parodau, jog juos myliu ir labai branginu. Meilės sulaukiu iš šeimos, giminaičių ir retkarčiais iš draugų. Tačiau kartais manau, jog meilės iš draugų sulaukiu mažiausiai. Tačiau meilės sulaukiu iš daugumos ir tuo labai didžiuojuosi, nes žinau, jog aš meilę rodau visiems. (Vėjūnė)