Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Informacija mokiniams

Pamokų laikas

Pamoka Pamokos laikas Pertraukos trukmė Pastabos
1 8.00  –  8.45 10 min.
2 8.55  –  9.40 10 min.
3 9.50 – 10.35 20 min. Pietų pertrauka. Rekomenduojama „Aktyvi pertrauka“
4 10.55 – 11.40 20 min. Pietų pertrauka. Rekomenduojama „Aktyvi pertrauka“
5 12.00 – 12.45 10 min.
6 12.55 – 13.40 10 min.
7 13.50 – 14.35 10 min.
8 14.45 – 15.30

Mokslo metų trukmė

Ugdymo organizavimas 1 – 4, 5 – 8, I – IV gimnazijos klasėse.

Gimnazijos sprendimu 2019-2020 mokslo metų ir ugdymo procesas pradedamas – 2019 m. rugsėjo 2 d. 

Ugdymo proceso trukmė

Klasės

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė ugdymo dienomis

1–4

2020 m. birželio 09 d.

175 dienos

5–8, I–III gimn.

2020 m. birželio 23 d.

185 dienos

IV gimn.

2020 m. gegužės 22 d.

163 dienos

Ugdymo procese skiriamos atostogos

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. – 2019 m. spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. – 2020 m. vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d. – 2020 m. balandžio 17 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui: 

1–4 kl.

2020 m. birželio 10 d.

2020 m. rugpjūčio 31 d.

5–8, I–III gimn. kl.

2019 m. birželio 24 d.

2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

1–8, I–II gimn. klasėse ugdymo procesas skirstomas trimestrais, III–IV gimnazijos klasėse – pusmečiais (direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. V-133):

 

I trimestras

II trimestras

III trimestras

 

Prasideda

Baigiasi

Prasideda

Baigiasi

Prasideda

Baigiasi

1–4 kl.

2019-09-02

2019-11-29

2019-12-02

2020-03-20

2020-03-23

2020-06-09

Ugdymo (si) dienos

60 dienų

64 dienos

51 diena

5–8, I–II gimn. kl.

2019-09-02

2019-11-29

2019-12-02

2020-03-20

2020-03-23

2020-06-23

Ugdymo (si) dienos

60 dienų

64 dienos

61 diena

 

 

I pusmetis

II pusmetis

 

Prasideda

Baigiasi

Prasideda

Baigiasi

III gimn. kl.

2019-09-02

2020-01-24

2020-01-27

2020-06-23

Ugdymo (si) dienos

90 dienų

95 dienos

IV gimn. kl.

2019-09-02

2020-01-24

2020-01-27

2020-05-22

Ugdymo (si) dienos

90 dienų

73 dienos


Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

 

 

Mokinių elgesio taisyklės

Dokumentas Mokinių elgesio taisyklės

Su gimnazijos mokinių elgesio taisyklėmis mokslo metų pradžioje mokinius supažindina klasės vadovas (mokiniai įpareigojami pasirašyti).

Naudojimosi gimnazijos sporto aikštynu taisyklės