Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Informacija mokiniams

[Atnaujinta 2019-03-29]

Klasių vadovai

Dokumentas Klasių vadovai 2018-2019 m. m.

Tvarkaraščiai

Dokumentas Pamokų tvarkaraštis 5-8 klasėms ir I-IV gimn. klasėms, II pusmetis

Dokumentas Mokymosi pagalbos (konsultacijų) mokiniams tvarkaraštis II pusmetis 

Programų anotacijos III-IV klasių individualiam ugdymo planui 2019-2020 m. m.

Žiūrėti puslapyje „Programų anotacijos III-IV klasei“

Pamokų laikas

Pamoka Pamokos laikas Pertraukos trukmė Pastabos
1 8.00  –  8.45 10 min.
2 8.55  –  9.40 10 min.
3 9.50 – 10.35 20 min. Pietų pertrauka. Rekomenduojama „Aktyvi pertrauka“
4 10.55 – 11.40 20 min. Pietų pertrauka. Rekomenduojama „Aktyvi pertrauka“
5 12.00 – 12.45 10 min.
6 12.55 – 13.40 10 min.
7 13.50 – 14.35 10 min.
8 14.45 – 15.30

Mokslo metų trukmė

Mokslo metų ir ugdymo procesas pradedamas 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiamas atitinkamai:

Klasės Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė ugdymo dienomis
1–4 2019-06-07 175
5–8, I–III gimn. 2019-06-21 185
IV gimn. 2019-05-24 165

Trimestrai ir pusmečiai

1–8, I–II gimn. klasėse ugdymo procesas skirstomas trimestrais:

Kauno "Vyturio" gimnazija

III–IV gimnazijos klasėse ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

Kauno "Vyturio" gimnazija

Atostogos

Rudens atostogos               2018 m. spalio 29 d. – 2018 m. lapkričio 2 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – 2019 m. vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – 2019 m. balandžio 26 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:

1–4 klasės nuo 2019 m. birželio 8 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.
5–8, I–III gimn. klasės nuo 2019 m. birželio 22 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.

Mokinių elgesio taisyklės

Dokumentas Mokinių elgesio taisyklės

Su gimnazijos mokinių elgesio taisyklėmis mokslo metų pradžioje mokinius supažindina klasės vadovas (mokiniai įpareigojami pasirašyti).

Pamokų lankomumo tvarka

Dokumentas Pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Išrašas:

5. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:
5.1. Dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją – pristačius medicinos pažymą F 094/a apie ligą ar tėvų (globėjų, rūpintojų) parašytą pateisinamąjį dokumentą. Dėl ligos tėvai (globėjai, rūpintojai) gali teisinti ne daugiau kaip 4 dienas (paeiliui ne daugiau kaip 3 dienas) per mėnesį.
[5.2. …]
5.3. Dėl kitų svarbių priežasčių pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinantį dokumentą raštu, galima teisinti ne daugiau kaip 3 dienas per mėnesį.

Naudojimosi gimnazijos sporto aikštynu taisyklės