Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Sveikinimas Paskutinio skambučio šventės proga

Informacija

2018skambutis min

Priėmimas į Muzikos skyrių 2018

Informacija
Muzikos skyrius Kauno “Vyturio” gimnazijoje kviečia mokytis šių programų:
fortepijono, smuiko, akordeono, armonikos, kanklių, gitaros, elektroninių vargonų, saksofono, birbynės, lumzdelio, skersinės fleitos dalykų.
 
Užsiėmimai vyksta po pamokų, todėl mokytis priimami mokiniai ir iš kitų mokyklų. Prašymai jau priimami.
 
Klausos patikrinimas vyks gegužės mėn. 24, 25, 28 dienomis 17.00-19.00 val.
 
Mokslas trunka nuo 6 iki 8 metų. Baigus kursą išduodami Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai (9201). Priimami vaikai nuo 6 iki 18 metų, pageidaujantys mokytis muzikos ir turintys muzikinių gebėjimų;
  • pradinis muzikinis ugdymas rekomenduojamas 6 – 11 metų mokiniams;
  • pagrindinis muzikinis ugdymas rekomenduojamas 11 – 16 metų mokiniams;
  • baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programas, mokiniai gali rinktis išplėstinio muzikinio ugdymo programą.
 
Telefonai:   
Pavaduotoja ugdymui   J. Zemlevičienė   (8-37) 33-18-96
Raštinė       (8-37) 33-25-72

Baigiamasis Erasmus+ projekto partnerių vizitas

Informacija

2018 m. gegužės 15-18 dienomis Kauno „Vyturio“ gimnazijoje vyko baigiamasis Erasmus+ Ka2 strateginių mokyklų partnerysčių programos daugiašalio projekto „Inclusion on the way to Europe“ partnerių susitikimas. Jo metu gimnaziją aplankė projekte dalyvaujančių šalių koordinatoriai iš Švedijos, Turkijos ir Rumunijos. Susitikimo pagrindinis tikslas buvo pristatyti projekto rezultatus, aptarti nuveiktas veiklas bei pasidalinti gerąją patirtimi – išmoktomis pamokomis akcentuojant projekto sėkmes. Dalyvavimas dvejų metų projekto veiklose mokytojams ir mokiniams buvo galimybė pažinti kitas kultūras ir praplėsti savo akiratį. Bendradarbiavimas su įvairių Europos šalių kolegomis leido sužinoti, su kokiomis ugdymo problemomis jie susiduria, atrasti daug bendrų dalykų. Džiaugiamės galėję pasidalinti patirtimi, kaip kurti mokyklą, kurioje į ugdymą galėtume įtraukti kuo daugiau skirtingų gebėjimų mokinių. Visos projekto veiklos finansuojamos programos Erasmus+ lėšomis.

Straipsnį apie projekto tikslus ir nuveiktas veiklas skaitykite Kauno miesto savivaldybės tinklalapyje >>

2018erasmus end

Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Daiva Visockienė

Gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinkos modernizavimas

Informacija

2018 aprupin logo

Gimnaziją pasiekė mokymosi įranga ir priemonės, skirtos gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinkos modernizavimui. Priemonės gautos pagal ES paramos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.
Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:
• Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
• Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.
Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.
Projekto trukmė: 28 mėnesiai (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Dailiojo rašto konkurso rezultatai

Informacija

dailyrastis2018

Sveikiname Europos egzamino gimnazijoje nugalėtoją!

Informacija

2018 m. gegužės 9 d. Europoje buvo minima Europos diena. Kauno „Vyturio“ gimnazija kartu su visa Europa taip pat minėjo šią dieną. Gimnazijoje buvo paskelbta netradicinio ugdymosi diena „Europą kurkime kartu“. Įvairiose veiklose gimnazijoje ir už jos ribų dalyvavo 5-8 ir I-IV gimn. klasių mokiniai.
Vienas iš tradicinių renginių, kuris buvo rengiamas gegužės 9 d., yra Europos egzaminas. Jame šiais metais dalyvavo gimnazijos 8 klasių ir I-III gimn. klasių mokiniai. Europos egzamino I etape mokiniai privalėjo atsakyti į 20 klausimų apie Europos Sąjungos istoriją, jos plėtrą, institucijas, Europos Sąjungos teikiamas galimybes žmonėms.

Įveikęs 150 konkurentų, Europos egzamino I etapo nugalėtoju tapo IIg klasės mokinys Mantvydas Dargis (mokytojas Lauras Bartninkas). Jis atstovaus gimnazijai Europos egzamino II etape, kuris vyks 2018 m. gegužės 16 d. II etape Mantvydas varžysis su mokiniais iš visos Lietuvos. Tik 25 geriausiai II etape pasirodę mokiniai ir jų mokytojai bus pakviesti į finalinį Europos egzaminą, Vilniuje.
Sveikiname Mantvydą tapus Europos egzamino nugalėtoju gimnazijoje ir linkime jam sėkmės II etape.

Istorijos mokytojas Lauras Bartninkas

Baigiamasis projekto „Inclusion on the way to Europe“ susitikimas

Informacija

inclusion logo844x768

2018 m. gegužės 15-18 dienomis mūsų gimnazijoje vyks baigiamasis tarptautinis Erasmus+ projekto „Inclusion on the way to Europe“ partnerių susitikimas. Jo metu gimnazijoje svečiuosis šiame projekte dalyvaujančių šalių koordinatoriai iš Švedijos, Turkijos ir Rumunijos. Vizito metu koordinatoriai įvertins projekto eigą, jo rezultatus bei atliks viso projekto vertinimą. Susitikimo metu bus pasidalinta idėjomis dėl tolimesnio bendradarbiavimo Erasmus+ partnerysčių projektuose bei eTwininng platformoje.

Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Daiva Visockienė

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena bibliotekoje

Informacija

Gegužės 7 d. gimnazijos bibliotekoje paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. 4b klasės mokinius bibliotekininkės supažindino su spaudos draudimo laikotarpiu, skaitė A. Inokaitienės eilėraštį „Knygos kelias“. Vartydami kalendorių „Lietuviški elementoriai“, ketvirtokai pamatė iš kokių knygų mokėsi XIX – XX a. mokiniai.
Džiaugiamės, kad laisvai, niekieno nevaržomi galime skaityti gimtąja kalba. Dėkojame tiems, kurie, nepabūgę draudimų, platino knygas.

Gimtųjų žodžių apkabintas,
Aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man, kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.
Kas moka žodį – randa kelią
Visur ir visada.
Sakau: lietuviška knygelė-
Kaip neregiui lazda.
Kalba gimtoji – kasdieninė
Tu- duona mums esi,
Kai tariam: motina, gimtinė,
Dangus – ir mes visi.
(J. Marcinkevičius)

spaudosdiena1 2018 

spaudosdiena2 2018
Informaciją pateikė bibliotekos vedėja Onutė Kazakevičienė,
bibliotekininkė Audronė Jokubauskienė

Svajonė yra gyvenimo dalis

Informacija

„Nedrausk savo svajonių. Priešingai, svajok iš tikrųjų uoliai ir tikėk savo svajonių įgyvendinimu, nes jos yra Dievo dovanos, kurios tave padaro didesnį, tvirtesnį ir geresnį. Aukštas siekimas yra kaip ranka, kuri mums parodo kelią, kelią, vedantį į dangų. Kokios yra tavo svajonės, toks bus ir tavo gyvenimas; tavo svajonės yra pranašavimai apie tai, kas gali būti ir turi būti tavo gyvenime.“ (Orison Swett Marden)

Šie mokslo metai kaip visada derlingi įvairiais gimnazijos ugdytinių pasiekimais miesto, respublikos bei tarptautiniu mastu. Didžiąja inspiruotų bei įdėtų pastangų į šiuos mokinių pasiekimus dalimi būna, žinoma, mokytojo idėjos, jų siekimas motyvuojant savo mokinius koncertų, festivalių ir konkursų pagalba. Taip augantis ir besiformuojantis žmogutis pamažu įgyja sceninės, intelektualios bei gyvenimiškosios patirties. Galbūt ne vienas suranda savąją svajonę pasiekti vis aukštesnių savo gabumų bei galimybių ribų, pasirinkdamas vis naujus gyvenimo iššūkius. Svajonę turime visi, tik drąsos jai pasiekti kartais pritrūksta. O kartais tiesiog turi sulaukti savojo laiko.

Mūsų gimnazijos fortepijono mokytoja metodininkė ir koncertmeisterė metodininkė Sigutė Garšanovė yra nuolat kupina idėjų bei svajonių, iš kurių vieną brandino jau gana seniai, bet vis niekaip neišdrįsdavo jos siekti. Pradžia visada būna sunki, tačiau po kurį laiką užtrukusių paieškų bei bandymų rasti patikimą ir tave papildantį grojimo partnerį, jai pagaliau pavyko ir abipusiu nutarimu Sigutė ir jos kolegė, jau ketvirtus metus mūsų gimnazijoje dirbanti fortepijono mokytoja ir koncertmeisterė Daina Skudžinskaitė, nutarė leistis savęs išbandymo keliu – sudalyvauti tarptautiniuose konkursų “vandenyse”. Buvo pasirinktas III tarptautinis “Sant’Alfonso Maria de Liguoti” konkursas Italijoje, gražiame Pagani miestelyje, Neapolio pašonėje. Konkurse dalyvavo nemažai dalyvių ne tik iš pačios Italijos, bet ir iš Slovėnijos, Vengrijos, Sicilijos, Rusijos. Iš lietuvių atstovų šiemet buvo tik S.Garšanovė ir D.Skudžinskaitė, grojusios G kategorijoje (be amžiaus limito), 4 rakomis fortepijonu. Jos atliko M.K.Čiurlionio Styginių kvarteto c-moll I dalį (transkripcija fort. 4 rankomis spec. redakcija V.Budakovienės ir S. Gelpernienės) ir A.L.Webber “Operos fantomo” uvertiūrą (aranžuotė fort. 4 rankomis L.Petkutės). Fortūna lietuvėms buvo palanki ir sėkmingas pasirodymas buvo įvertintas I vieta. Viena iš komisijos narių, Emma Petrillo, asmeniškai pasveikino abi lietuves ir nuoširdžiai pakvietė dalyvauti sekančiame konkurse Gegužės 14-19 dienomis kitame miestelyje. Taip pat kvietė vėl atvykti kitais metais ir atsivežti savo mokinius bei kitų specialybių kolegas su jų ugdytiniais. Draugystės tiltai nutiesti.
Kupinos smagių įspūdžių, gerų emocijų ir šilto itališko priėmimo, Sigutė ir Daina sekančias dienas skyrė Italijos kultūrinio paveldo pažinimui. Aplankė Vezuvijų, Herkulanumą bei Pompėją ir apžiūrėjo nuostabųjį Salerno bei į UNESCO paveldą įtrauktus Amalfi pakrantės miestelius. Dienos prabėjo nejučia, įspūdžiai išlieka ilgam. Nesivaikykime savo svajonių, o tiesiog eikime kryptingai jų link. Niekada nėra ir nebus per vėlu.

„Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.
Jei lauksi idealaus meto, niekada nepajudėsi iš vietos; žengti pirmam žingsniui reikia krislelio beprotybės.“ (Paulo Coelho)

Fortepiono mokytoja Sigutė Garšanovė

italija garsanove

„Vyturio“ gimnazistai iš technologijų olimpiados į Kauną parvežė aukso ir sidabro medalius

Informacija

2018 m. balandžio 20-21d. Šiauliuose vyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiada. Šių metų  olimpiados tema „Šimtas ateities ženklų Lietuvai“. Du Kauno "Vyturio" gimnazijos mokiniai Ringailė Čiužaitė ir Pijus Šumskis atstovavo Kauno miestui. Jie  abu puikiai atliko ir pristatė savo kūrybinius namų darbus ir  paskirtas  kūrybinės veiklos užduotis. Ringailė Čiužaitė  namų darbą atliko pagal Lietuvos tautinės virtuvės tradicijas ir iškepė mielinį "Močiutės kepinį". Savo originalų patiekalą papuošė tautiniais baltų raštų motyvais.  Pijus Šumskis sukonstravo medinę dėžutę, kurią papuošė medžio raižiniais,  tautinės ornamentikos aplikacija su natūralaus gintaro gabalėliais. 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje Pijus Šumskis iškovojo I - ąją vietą ir aukso medalį, o Ringailė Čiužaitė – II- ąją vietą ir sidabro medalį. Laimėtojai gimnazistai apdovanoti Lietuvos Respublikos švietimo ministrės diplomais ir dovanomis.

Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Belevičiūtė

2018 technologijos

6d klasės akcija

Informacija

6d klasės mokiniai inicijavo akciją "Atnešk panaudotą perdirbamą tarą - prisidėk prie naujos knygos įsigijimo".
Mokiniai pagamino dėžę, į kurią visi gimnazijos bendruomenės nariai gali atnešti turimą ar rastą mokyklos teritorijoje perdirbamą tarą. Didelę dėžę rasite bibliotekoje. Surinkta perdirbama tara keliaus į taromatą, o už gautus pinigus bus nupirkta knyga, praturtinsianti mūsų gimnazijos biblioteką.

Per pirmąjį akcijos mėnesį merginos jau surinko 12 eurų. Už šiuos pinigus nupirktos dvi knygos - Tom Flecher "Kalėdozauras" ir Christian Bobin "Džiugė".

Kviečiame visus prisijungti prie vykdomos akcijos.
Būkime pilietiški, protingi ir atsakingi!

6d klasės vadovė E. Bitinienė

tara knyga2018

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.